Kultursamarbete – hur?

10.09.2020 kl. 08:06
En fråga som just nu ligger på mitt bord är hur kan vi stöda kultursektorerna i våra 16 medlemskommuner genom samarbete över kommungränserna.

Sydkustens uppdrag är att arbeta för kvalitativ service på svenska inom utbildning och kultur. Det innebär i praktiken en mängd olika uppdrag, projekt, nätverksarbete, utredningar, kompetenshöjande verksamhet i form av kurser och seminarier och mycket annat. Sydkusten upprätthåller en ordkonstskola, koordinerar eftisverksamhet i Svenskfinland och medverkar i ett flertal projekt, även nationellt. Detta gäller bland annat inom ordkonstskolan, läsambassadörsprojekten och det virtuella skolbiblioteket Ebban. I Åboland har vi långa traditioner av olika kultursatsningar. I höst kommer vi att kartlägga intresset för stärkt kultursamarbete i de övriga kommunerna inom vårt område.

Kommunerna har ett viktigt uppdrag när det gäller kultur och bildning. Detta kommer att bli ännu tydligare i och med den kommande social- och hälsovårdsreformen. Jag tror att det just nu är extra viktigt att se över strukturer, samarbets- och utvecklingsmöjligheter i samverkan med andra. Det är mycket som kan förverkligas och som vinner på att göras tillsammans.

Enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet (166/2019) ska kommunen ordna kulturverksamhet. I lagen nämns bland annat att kommunen bör främja likvärdig tillgång till kultur och konst, skapa förutsättningar för professionell konstnärlig verksamhet och främja medborgarnas eget konstnärliga utövande. Detta ska göras i samarbete med andra sektorer, kommuner och aktörer.

Många kommuner är små och resurserna för kultur är begränsade. Coronapandemin har inte precis förbättrat situationen. Hur kan då Sydkusten stöda kulturarbetet och stärka samarbetet över kommungränserna? Det vill vi utreda i form av en enkät som kommer att skickas till medlemskommunernas kulturtjänstemän under hösten.

Jag har lite tjuvstartat med kartläggningen genom att fråga kulturtjänstemännen i Åbo, Pargas och Kimitoön hur de upplevt samarbetet i den här regionen. Vi brukar ordna ett kulturseminarium varje höst och Sydkusten har sedan många år tillbaka koordinerat det åboländska kultursamarbetet VårKultur. Målet har varit att synliggöra ett tema, att utbyta idéer och att inspirera och engagera olika aktörer och medborgarna.

Kulturtjänstemännen säger bland annat att VårKultur inspirerat till att tänka på nya program- eller verksamhetsidéer och till att hitta nya samarbetsparter. De nämner också att VårKultur gjort det möjligt att ”pröva på” nya verksamhetsformer och att flera av dem har fortsatt leva efter satsningen. Vidare är de tacksamma över att Sydkusten kan ta ansvaret för ett så stort samarbetsprojekt som VårKultur och upplever att det är roligt med samarbete som bidrar till bättre och nya idéer och ger inblick i erfarenheter som man ensam inte får. 

Det här stärker mig i uppfattningen att det lönar sig att samarbeta och att det finns utvecklingspotential när det gäller kultursamarbete i kommunerna längs sydkusten. Det ska bli spännande att höra hur andra kommuner än de åboländska ser på möjligheterna att tillsammans stärka kultursektorn.

 

Lena Långbacka
Platschef
044-544 3348
lena.langbacka(at)sydkusten.fi