Svenskfinland får två läsambassadörer

08.05.2019 kl. 08:27
Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass har utsetts till de nya läsambassadörerna i Svenskfinland.

Läsambassadör x 2 är ett brett finlandssvenskt projekt som bygger vidare på projektet ”Den finlandssvenska läsambassadören” som avslutades 2017. Henrika Andersson (till vänster på bilden ovan), magister i scenkonst och författare samt Amanda Audas-Kass (till höger på bilden), FM och modersmålslärare är de nya läsambassadörerna.

Vägarna till läsning och läsfrämjande arbete är många. Läsfrämjande arbete behöver lyftas fram och uppmuntras, förnyas och utvecklas. I det treåriga projektet kommer läsambassadörerna att vidareutveckla inspirerande verktyg som uppmuntrar barnets fantasi och förbättra koncentrationsförmågan.

Läsambassadörerna kommer i första hand att rikta in sig på läsfrämjande verksamhet för två målgrupper: barn som ännu inte läser själva och barn vars första läsiver riskerar att avta. Under projektet samarbetar de två läsambassadörerna tätt med den svenskspråkiga resursen för Läsrörelsen inom Utbildningsstyrelsen.

Projektet är initierat av Sydkustens landskapsförbund som också fungerar som arbetsgivare för läsambassadörerna. Övriga samarbetsparter är Utbildningsstyrelsens enhet för svenskspråkig utbildning, Kulturösterbotten/SÖFUK, Folkhälsans förbund/språkutvecklande verksamhet, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet. Finansiärer är Svenska kulturfonden, stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska folkskolans vänner.

 

Agneta Eriksson
agneta.eriksson(at)sydkusten.fi
tfn: +358-50 546 9299

 

Sydkustens ordkonstskola fick pris

Årets Hugo Bergroth-pris på 5 000 euro tilldelades Sydkustens ordkonstskola. Läs mera »
17.05.2019 kl. 11:00

Ebban premierar skolor

Svenskbacka skola i Kervo och Österby skola i Ekenäs premieras av Ebban för flitig läsning av e-böcker och ljudböcker.Läs mera »
15.05.2019 kl. 09:06