Svenskfinlands nya läsambassadörer

08.08.2019 kl. 08:27
Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass inledde arbetet som läsambassadörer i Svenskfinland den 1 augusti.

Läsambassadör x 2 är ett brett finlandssvenskt projekt som bygger vidare på projektet ”Den finlandssvenska läsambassadören” som avslutades 2017. Henrika Andersson (till vänster på bilden ovan), magister i scenkonst och författare samt Amanda Audas-Kass (till höger på bilden), FM och modersmålslärare är de nya läsambassadörerna.

Vägarna till läsning och läsfrämjande arbete är många. Läsfrämjande arbete behöver lyftas fram och uppmuntras, förnyas och utvecklas. I det treåriga projektet kommer läsambassadörerna att vidareutveckla inspirerande verktyg som uppmuntrar barnets fantasi och förbättra koncentrationsförmågan.

Läsambassadörerna kommer i första hand att rikta in sig på läsfrämjande verksamhet för två målgrupper: barn som ännu inte läser själva och barn vars första läsiver riskerar att avta. Under projektet samarbetar de två läsambassadörerna tätt med den svenskspråkiga resursen för Läsrörelsen inom Utbildningsstyrelsen.

Projektet är initierat av Sydkustens landskapsförbund som också fungerar som arbetsgivare för läsambassadörerna. Övriga samarbetsparter är Utbildningsstyrelsens enhet för svenskspråkig utbildning, Kulturösterbotten/SÖFUK, Folkhälsans förbund/språkutvecklande verksamhet, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet. Finansiärer är Svenska kulturfonden, stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska folkskolans vänner.

Kontakt till läsambassadörerna:
Henrika Andersson, henrika.andersson(at)sydkusten.fi
Amanda Audas-Kass, amanda.audas-kass(at)sydkusten.fi

Mera information:
Agneta Eriksson

agneta.eriksson(at)sydkusten.fi
tfn: +358 (0)50 546 9299

 

Bokprat på webbtv

Lagom till sommaren bjuder bibliotekarierna Cilla, Tobias och Michelle tillsammans med läsambassadören Henrika på ett urval av högklassiga ungdomsböcker.Läs mera »
02.06.2020 kl. 08:34

Eftis under undantagstillstånd

Sydkusten har kartlagt hur stängningen av skolor påverkat eftisverksamheten.Läs mera »
28.05.2020 kl. 09:20

Fokus på småbarnspedagogik

Stort intresse för samarbete kring småbarnspedagogik på svenska.Läs mera »
18.05.2020 kl. 13:41