Vad vore världen utan hantverk?

02.09.2019 kl. 08:28
Torsdagen den 12 september diskuteras hantverkets betydelse i Åbo.

Seminariet, som är öppet för alla intresserade, är samtidigt startskottet för det åboländska kultursamarbetet VårKultur.

VårKultur 2020 infaller i april nästa år och då är tanken lyfta fram temat handens verk så mångsidigt som möjligt. Temat erbjuder många möjligheter med allt från kurser i traditionella hantverk till återvinning, kombinationer av olika konstformer och diskussioner om hantverkets välmående effekter. Hantverk ur ett brett perspektiv inkluderar allt från instrumentbygge till ölbryggning och kunskapen att pyssla, återvinna, lappa, snickra, handarbeta och skapa själv.

På seminariet i Åbo presenteras olika aspekter på handens verk. Dagen börjar med ett besök på hantverksmuseet Klosterbacken. Därefter fortsätter programmet på Villa Vinden. Eliisa Riikonen från Åbolands hantverk samt hantverkarna Cornelius Colliander och Berit Bragge berättar om hur de ser på hantverk och dess betydelse. På eftermiddagen blir det diskussioner kring hur hantverket kunde lyftas fram i vårens kultursatsning i Åbo och Åboland.

Alla intresserade är välkomna med på det avgiftsfria seminariet. Arrangörerna hoppas på ett brett spektrum av medverkande vid VårKultur 2020, temat kan uppmärksammas på många sätt. Detta år var temat Kultursmaker och med ett 50-tal olika arrangörer med. Det nya temat kräver nya idéer och tankar och förhoppningen är att seminariet ska inspirera till nya sätt att närma sig ämnet.

VårKultur är ett samarbete mellan kultursektorerna i Pargas, Kimitoön och Åbo och koordineras av Sydkustens landskapsförbund. I det öppna nätverket deltar privatpersoner, konstnärer, utbildningsarrangörer, skolor, daghem, organisationer och föreningar för ett mångsidigt program. Alla intresserade uppmanas ta kontakt för att diskutera närmare.

Seminariet arrangeras av Sydkusten i samarbete med Svenska Kulturfonden, Åbo fritidssektor och Villa Vinden.

Närmare information och länk till anmälan här.

 

Lena Långbacka
Sydkustens landskapsförbund
Strandvägen 24, Pargas
044-544 3348
lena.langbacka(at)sydkusten.fi
www.varkultur.fi
 

Eftis under undantagstillstånd

Sydkusten har kartlagt hur stängningen av skolor påverkat eftisverksamheten.Läs mera »
28.05.2020 kl. 09:20

Fokus på småbarnspedagogik

Stort intresse för samarbete kring småbarnspedagogik på svenska.Läs mera »
18.05.2020 kl. 13:41

Statsunderstöd för ordkonstledarutbildning

Det är första gången som statsbidrag beviljats för utbildningen.Läs mera »
07.05.2020 kl. 09:11