Brev till undervisningsministern

11.11.2019 kl. 15:01
Sydkustens samarbetsgrupp inom utbildningsfrågor påtalar brister inom utbildning på svenska i Finland.

I en skrivelse till undervisningsminister Li Andersson  lyfter gruppen fram frågor gällande personaltillgång, kvalitet och jämlikhet i utbildningen. Bland annat föreslås att tillgången på personal måste säkras och att det är viktigt att det utbildas tillräckligt med småbarnspedagoger, lärare, handledare och elevvårdspersonal som behärskar svenska.

Samarbetsgruppen består av bildningsdirektörer och företrädare för andra centrala aktörer inom svenskspråkig utbildning. Gruppens uppdrag är att söka positiva lösningar på utmaningar inom utbildningssektorn i våra 16 medlemskommuner i södra Finland.

Bakgrunden till skrivelsen till undervisningsministern är regeringsprogrammets avsikt att på ett övergripande sätt utreda den svenskspråkiga utbildningens särdrag. Det finns många frågor att utreda men gruppen vill med skrivelsen framföra några gemensamma synpunkter främst på personaltillgång, kvalitet och jämlikhet i utbildningen på svenska.

Läs hela skrivelsen här.

 

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
matias.osterberg(at)sydkusten.fi
050-348 4525

Skrivande skola startar

Skrivpedagogik behövs nu mera än någonsin, konstaterar projektledare Annette Kronholm-Cederberg.Läs mera »
06.08.2020 kl. 08:00

Bergqvist ger över ordförandeklubban

Sydkustens ordförande, riksdagsledamot Sandra Bergqvist, ställer inte upp för omval på förbundsmötet i september.Läs mera »
05.08.2020 kl. 08:53

Ny personal på Sydkusten

Från början av augusti har vi på Sydkusten glädjen att välkomna två nya kollegor till arbetsteamet.Läs mera »
03.08.2020 kl. 14:06