Brev till undervisningsministern

11.11.2019 kl. 15:01
Sydkustens samarbetsgrupp inom utbildningsfrågor påtalar brister inom utbildning på svenska i Finland.

I en skrivelse till undervisningsminister Li Andersson  lyfter gruppen fram frågor gällande personaltillgång, kvalitet och jämlikhet i utbildningen. Bland annat föreslås att tillgången på personal måste säkras och att det är viktigt att det utbildas tillräckligt med småbarnspedagoger, lärare, handledare och elevvårdspersonal som behärskar svenska.

Samarbetsgruppen består av bildningsdirektörer och företrädare för andra centrala aktörer inom svenskspråkig utbildning. Gruppens uppdrag är att söka positiva lösningar på utmaningar inom utbildningssektorn i våra 16 medlemskommuner i södra Finland.

Bakgrunden till skrivelsen till undervisningsministern är regeringsprogrammets avsikt att på ett övergripande sätt utreda den svenskspråkiga utbildningens särdrag. Det finns många frågor att utreda men gruppen vill med skrivelsen framföra några gemensamma synpunkter främst på personaltillgång, kvalitet och jämlikhet i utbildningen på svenska.

Läs hela skrivelsen här.

 

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
matias.osterberg(at)sydkusten.fi
050-348 4525

Seminarium för pedagoger

Lördagen den 21 mars diskuteras frågor om arbetsmiljö och arbetsgemenskap inom småbarnspedagogiken. Läs mera »
05.02.2020 kl. 17:43

Eftisverksamhet kartläggs

Hur ser eftisverksamheten och eftisledaryrket ut i Svenskfinland idag?Läs mera »
23.01.2020 kl. 11:12

Kulturmatchning i Åbo

Torsdagen den 12 mars blir det speed-dejting för kulturfältet och olika sektorer i samhället.Läs mera »
23.01.2020 kl. 09:52