Praktikant för eftiskartläggning

08.01.2020 kl. 11:40
Nina Lindblom har valts till Sydkustens landskapsförbunds praktikant för tre månader.

Nina kommer huvudsakligen att delta i genomförandet av en granskning och situationsanalys av morgon- och eftermiddagsverksamheten i hela Svenskfinland. Granskningen sker under våren 2020 och kommer att fokusera på personalen, såsom arbets- och anställningsförhållanden, utbildningsbakgrund, fortbildningsbehov, fakta och statistik angående antalet barn och anställda samt frågor gällande innehållet verksamheten.

Nina är utbildad sociolog med pedagogik som biämne och har tidigare arbetat med frågor som berör kultur och utbildning både i Finland och utomlands. Finlandssvenskhet ligger henne nära hjärtat efter diverse utomlandsvistelser och kulturutbyten i Sverige och Budapest. Hon ser praktiken som en bra möjlighet att bekanta sig med en organisation som arbetar för att främja finlandssvenskheten och att fördjupa sig i frågor som berör utbildning. På fritiden är Nina föreningsaktiv och musiken är en stor passion. 


Monica Martens-Seppelin
Utvecklingschef
+358 (0)50 330 8234
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi

Bokprat på webbtv

Lagom till sommaren bjuder bibliotekarierna Cilla, Tobias och Michelle tillsammans med läsambassadören Henrika på ett urval av högklassiga ungdomsböcker.Läs mera »
02.06.2020 kl. 08:34

Eftis under undantagstillstånd

Sydkusten har kartlagt hur stängningen av skolor påverkat eftisverksamheten.Läs mera »
28.05.2020 kl. 09:20

Fokus på småbarnspedagogik

Stort intresse för samarbete kring småbarnspedagogik på svenska.Läs mera »
18.05.2020 kl. 13:41