Eftisinfo

17.01.2020 kl. 10:27
Senaste Eftisinfo har utkommit.

Sydkusten upprätthåller ett finlandssvenskt nätverk för personal inom eftis och stöder personalen genom kursverksamhet och regelbunden information. Eftisinfo utkommer fyra gånger per år och innehåller aktuella frågor inom eftis, bland annat om kursverksamhet.

Infobladet distribueras per post till alla eftisar i Svenskfinland. Det går också att prenumerera på infot i elektroniskt format.

Läs mera på eftis.fi.


Monica Martens-Seppelin
Utvecklingschef
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi
050 330 8234.

 

 

 

Seminarium för pedagoger

Lördagen den 21 mars diskuteras frågor om arbetsmiljö och arbetsgemenskap inom småbarnspedagogiken. Läs mera »
05.02.2020 kl. 17:43

Eftisverksamhet kartläggs

Hur ser eftisverksamheten och eftisledaryrket ut i Svenskfinland idag?Läs mera »
23.01.2020 kl. 11:12

Kulturmatchning i Åbo

Torsdagen den 12 mars blir det speed-dejting för kulturfältet och olika sektorer i samhället.Läs mera »
23.01.2020 kl. 09:52