Eftisverksamhet kartläggs

23.01.2020 kl. 11:12
Hur ser eftisverksamheten och eftisledaryrket ut i Svenskfinland idag?

Sydkusten utför 2020 en kartläggning av morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland. Eftisledare och ansvarspersoner får svara på olika frågor om arbetet och verksamheten via webbenkäter.

Det ena frågeformuläret riktar sig till ledare som jobbar på ett svenskt eller tvåspråkigt eftis i Finland och det andra är riktat till alla tvåspråkiga kommuners bildningskanslier.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar så att vi får en heltäckande bild av hur det i verkligheten ser ut inom morgon- och eftermiddagsverksamheten på svenska i Finland. Avsikten är att kartlägga den nuvarande situationen för att bättre kunna utveckla och förbättra morgon- och eftermiddagsverksamheten och yrket som eftisledare. En jämförelse görs också med resultaten från föregående kartläggning som gjordes år 2016. Svaren behandlas konfidentiellt.

Enkäten för eftisledare

Enkäten för kommunernas ansvarspersoner/bildningskanslier

Genom att gå in på länkarna ovan kommer man till den elektroniska enkäten. Det finns tid att besvara enkäten t.o.m. 7.2.2020. Observera att alla som jobbar på ett eftis kan svara på enkäten.


Mera information:
Monica Martens-Seppelin
tfn 050-3308234
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi

 

Ordkonstskolan ordnar rimjam på nätet

Sydkustens ordkonstskola bjuder på tre direktsända rimjam i samarbete med biblioteket Ode i Helsingfors i april.Läs mera »
igår kl. 12:34

VårKultur 2020 virtuellt

Det åboländska kultursamarbetet VårKultur 2020 har temat Hållbart Hantverk. Coronaepidemin satte käppar i hjulet och det mesta som planerats måste inhiberas. Läs mera »
01.04.2020 kl. 12:54

Pedagogiskt material

Sydkusten ger ut stödmaterial för unga läsare. Materialet finns nu samlat på webben.Läs mera »
30.03.2020 kl. 18:02