Gratis e-böcker för skolelever

25.03.2020 kl. 11:28
Alla elever i årskurserna 1-9 i svenskspråkiga skolor får gratis tillgång till e-biblioteket Ebbans böcker.

Detta är möjligt tack vare Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Svenska folkskolans vänner.

Den extra finansieringen gäller användning av Ebban fram till 31.7. Erbjudandet riktar sig till alla svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen, både nya och gamla användare av Ebban samt språkbadsskolor och -grupper.

De finlandssvenska läsambassadörerna Amanda Audas-Kass och Henrika Andersson kommer under de närmaste veckorna att stöda lärare och elever som använder Ebbans böcker. De svarar på frågor, hjälper att hitta lämpliga böcker och skapar uppgifter och pedagogiska material. Noggrannare info publiceras på www.lasambassadoren.fi och på sociala medier.

För skolor som vill utnyttja erbjudandet om gratis tillgång till Ebban, registrera konton eller skapa nya abonnemang är deadline 24.4. Noggrannare instruktioner finns på webbsidan om.ebban.fi/specialavtal.

Läs fondernas pressmeddelande här.


Mera information:

Erik Berglund
Ebban
+358 9 886 114 62
erik(at)  ebban.fi

 

 

Ebban-chatten sätter punkt

I sju år har Sydkusten upprätthållit en chatt med boktips för elever och lärare inom den finlandssvenska boktjänsten Ebban. I höst läggs chatten ner då Ebban övergår till tjänsten BookBites.Läs mera »
20.06.2024 kl. 11:07

Kulturarbetardagarna – mötespunkt, smältpunkt och startpunkt

I oktober ordnas ett två dagars seminarium för alla som arbetar med kultur på svenska i Finland. Kulturplanerare Tove Hagström vill bjuda deltagarna på insikter, info och ingångar till nya samarbeten.Läs mera »
14.06.2024 kl. 10:00
Ina Ylitervo, Tanja Nivaro Thomssen, Filippa Belfrage och Emilia Christiansen.

Trygghet, tillit och samarbete bygger goda grunder

Det treåriga projektet för att lyfta småbarnspedagogiken avrundades med ett slutseminarium den 7.6. Under seminariet betonades vikten av målmedvetet arbete för att stötta barn och unga i en tid av stora omvälvningar.Läs mera »
13.06.2024 kl. 09:53