Barn som leker

Lyckad eftis-fortbildning

06.10.2020 kl. 15:01
Sydkusten har det senaste läsåret ordnat fortbildningen Trygghet & välbefinnande för eftisledare.

Drygt 30 eftisledare från hela landet deltog i kurshelheten som ordnades både i Helsingfors och i Vasa.

Innehållet tog fasta på hur det går att skapa en miljö som betonar välmående, trygghet, självkänsla och glädjen i att lyckas. Utvärderingen av kurshelheten visar att behovet av fortbildning inom området är stort och deltagarna var mycket nöjda.

Fortbildningen startade i november 2019 och bestod av fyra moduler, som innehöll föreläsningar, interaktiva övningar, diskussioner samt mellanuppgifter. Den tredje modulen bestod av ett studiebesök till en skola/ett eftis. Den fjärde modulen måste p.g.a. coronapandemin flyttas från april till september och möjlighet att delta på distans erbjöds. Hela fortbildningen har nu avslutats och deltagarnas respons var mycket positiv. Motsvarande processfortbildningar med tid för reflektion, diskussion och att utvecklas i den egna yrkesrollen önskas.

Fortbildningen ordnades i samarbete med Barnavårdsföreningen i Finland och finansierades av Utbildningsstyrelsen. Deltagarna fick stöd, redskap och handledning i att reflektera över den egna yrkesrollen och hur de kan planera och utveckla arbetet med fokus på sociala färdigheter, välbefinnande och samarbete i gruppen. Fokus var också på bemötande, känslohantering, barnens växelverkan och egna delaktighet i ansvarstagande och konfliktlösningar. Bland annat presenterades och behandlades Barnavårdsföreningens program ”Vi på eftis”.

Stort tack till alla deltagare och föreläsare för era engagerade och fina insatser!
 

Monica Martens-Seppelin
Utvecklingschef
+358 (0)50 330 8234
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi

Pedagoger utbildar sig i utomhuspedagogik

Småbarnspedagogik - ett framtidsjobb

Sydkusten söker koordinator för ett nytt projekt som startar i augusti.Läs mera »
30.04.2021 kl. 19:41
Barn som leker på en gård.

Vem ska sköta våra barn?

Frågan är en angelägenhet för hela samhället. Sydkusten startar projekt för att hitta nya lösningar.Läs mera »
30.04.2021 kl. 08:07
Sydkustens ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin

Fortsatt förtroende för Silja Borgarsdóttir Sandelin

Sydkustens landskapsförbund rf samlades till sitt årliga förbundsmöte i Helsingfors och virtuellt den 29 april 2021.Läs mera »
29.04.2021 kl. 16:30