Pärmbild av magasinet Det händer på svenska

Det händer på svenska

02.11.2020 kl. 08:45
Det nya föreningsmagasinet utkommer under Svenska veckan. Sydkusten är en av bakgrundskrafterna för publikationen.

Föreningsmagasinet ges ut för att lyfta fram den aktiva föreningsverksamheten i Helsingfors och Vanda. I magasinet finns information om och kontaktuppgifter till föreningar i de båda städerna, men också artiklar och annan information för alla som är intresserade av svenskspråkig föreningsverksamhet.

Pärmbild av tidningen Det händer på svenskaDet händer på svenska postas till alla hem i Helsingfors och Vanda där minst en person är registrerad som svenskspråkig.

Magasinet finns digitalt på adressen: issuu.com/norromstan fr.o.m. måndag 2.11.

Den tryckta versionen av publikationen kan hämtas (så länge lagret räcker) på Luckan, Georgsgatan 27 i Helsingfors från och med fredagen den 6.11.

Bakom magasinet står organisationerna Norr om Stan, Föreningen Luckan, Förbundsarenan och Sydkustens landskapsförbund.

Sydkustens utbildningsplanerare Matias Österberg är en av skribenterna i magasinet. Han skriver om bildningsaspekten i föreningar och konstaterar bland annat:
"I många föreningar är bildningsaspekten systematiskt införlivad som en del av verksamheten och det finns en skicklighet i att skapa tillfällen för både lärande, fortbildning och självförverkligande."

Mari Pennanen från förbundsarenan är redaktör för magasinet och skriver också om föreningars utmaningar att hitta frivilliga för förtroendeuppdrag. Andra skribenter är bland andra Katja Salojärvi från Norr om Stan som initierat hela projektet och Karl Norrbom från föreningen Luckan som skriver om föreningslivets betydelse för demokratin.

Magasinet har möjliggjorts genom finansiering från Stiftelsen Tre Smeder, Aktiastiftelsen i Vanda, Svenska folkskolans vänner, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, Föreningen Konstsamfundet, Waldemar von Frenckells stiftelse och Svensk Förening i Åggelby.


Mera information:

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
+358 (0)50 348 4525
matias.osterberg(at)sydkusten.fi

En tonad bild i gråblått, med två ordkonstelever skymtar. På det Sydkustens ordkonstskolas logo.

Ordkonstskolan söker timlärare

Sydkustens ordkonstskola växer och rekryterar nu lokala ordkonstlärare i Helsingfors, Raseborg och Sibbo.Läs mera »
16.06.2021 kl. 18:12

Det gäller vår framtid

Ett av Sydkustens teman inför kommunalvalet handlar om vikten av att det finns behöriga lärare och tillräcklig elev-och studiehandledning samt elevvård i skolorna.Läs mera »
11.06.2021 kl. 08:10
Sydkustens nya projektkoordinator Emilia Christiansen.

Emilia Christiansen vald till projektkoordinator

Sydkusten har valt PeM och medianom Emilia Christiansen till koordinator för projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb. Projektet inleds i augusti.Läs mera »
07.06.2021 kl. 17:30