Läsambassadörerna med famnarna fulla av böcker.

Läsambassadörernas slutrapport

24.05.2022 kl. 11:49
Projektet De finlandssvenska läsambassadören x 2 är på slutrakan. Den 24 maj hålls projektets slutseminarium och slutrapporten publiceras.

Under tre års tid har författaren och skådespelaren Henrika Andersson samt modersmålsläraren och författaren Amanda Audas-Kass fungerat som läsambassadörer i hela Svenskfinland.

Den 24 maj hålls projektets slutseminarium ”Vad tror du att det händer sen” på G18 i Helsingfors. I samband med seminariet publiceras även projektets slutrapport.

- Det har varit tre intensiva år och trots pandemin har vi haft förmånen att få träffa och inspirera otaliga barn och vuxna. Det känns vemodigt att sluta och vi hoppas verkligen att det även i fortsättningen satsas på läsfrämjande åtgärder. För det behövs. Det konstaterar läsambassadörerna när det nu är dags att tacka för sig.

- De primära målgrupperna för projektet har varit barn i åldern 0–6 år och unga i åldern 11–15. Vårt främsta fokus har varit att stötta barn och elever samt deras pedagoger, lärare och föräldrar genom föreläsningar, boktips och läsinspiration. Under projekttiden har vi träffat drygt 8900 elever, 1200 lärare, 800 barnskötare och lärare inom småbarnspedagogiken, 1700 föräldrar, 340 bibliotekarier och bibliotekspedagoger, 320 studerande och vi har besökt sammanlagt 139 skolor och 36 daghem.

Under projektet har läsambassadörerna även introducerat konceptet tamburbibliotek på daghem, de har producerat pedagogiskt material för lärare, de har deltagit i debatter, skrivit artiklar och ordnat lästävlingar och kampanjer.

På slutseminariet presenteras projektet och olika aspekter på läsning diskuteras med experter inom olika områden. Den digra slutrapporten innehåller artiklar som närmare belyser det arbete som gjorts inom projektet.

 

Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner samt stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har finansierat läsambassadörsprojektet.


Mera information:

Henrika Andersson, Läsambassadör
henrika.andersson@sydkusten.fi, +358 40 865 7587

Amanda Audas-Kass, Läsambassadör
amanda.audas-kass@sydkusten.fi, +358 50 309 9782

Christel Björkstrand, Direktör
christel.bjorkstrand@sydkusten.fi, +358 50 351 3038

Foto: Matilda Audas-Björkholm

Lagen om grundläggande konstundervisning förnyas

Lagen om grundläggande konstundervisning kommer att revideras och arbetet sätter i gång i mars. Målet är att förbättra konstundervisningens tillgänglighet, finansieringssystem och stärka de olika konstområdena.Läs mera »
29.02.2024 kl. 17:11

Nytt material för läshörnor och tamburbibliotek

Projektet Rätt bok på rätt plats har gett ut nya material för att ge barn och unga möjligheter att läsa och låna böcker i nya miljöer. Materialen riktar sig till biblioteken.Läs mera »
28.02.2024 kl. 10:00

Morgonkaffe och tematräffar med Kulturum

Under våren anordnar Kulturum - forum för konstundervisning månatliga morgonkaffen och tematräffar kring konstundervisning för barn och unga. Målet är att öka erfarenhetsutbyte, samverkan och kollegialt stöd på fältet.Läs mera »
19.02.2024 kl. 06:00