Sydkusten ordnar fortbildningen Kreativt skapande & socialt lärande

01.11.2022 kl. 15:12
Fortbildningen ger redskap och kunskaper i att stärka barns sociala kompetens och uttrycksförmåga genom lek, skapande och kreativa metoder

Välkommen med på fortbildningen Kreativt skapande och socialt lärande. Fortbildningen ger redskap och kunskaper i att stärka barns sociala kompetens och uttrycksförmåga genom lek, skapande och kreativa metoder. Fortbildningen består av fyra utbildningsdelar på två olika orter, Helsingfors och Vasa, samt arbete i den egna barn- eller elevgruppen och distansträffar mellan delarna.

Olika områden inom konstfostran som stärker utvecklingen av multilitteracitet, kreativitet och mångsidig kompetens hos barn och unga behandlas. De teman som behandlas är ordkonst, bildkonst, serieteckning, drama och dans ur ett tvärkonstnärligt och praktiskt perspektiv. Pedagogerna får kunskap i hur verksamhetskulturen kan utformas så att den upplevs trygg och inbjudande där kreativitet och fantasi får utrymme. Detta ökar delaktigheten och förebygger mobbning. Fortbildningen bidrar till att utveckla barns och ungas sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens.

Läs programmet för hela fortbildningen

Målgrupp:    Personal inom småbarnspedagogiken, eftisledare, lärare i de lägre årskurserna, m.fl.

Ort & Tid:      
Helsingfors: 30.11.2022, 13.1.2023, 16.2.2023, 30.3.2023, SFV, Georgsgatan 18
Vasa: 7.12.2022, 20.1.2023, 23.2.2023, 28.3.2023, Alma, Kyrkoesplanaden 15

Avgift:             Deltagandet finansieras av Utbildningsstyrelsen och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och är därför avgiftsfritt.

Anmälning:   https://eftis.fi/sv/kurser/
Anmälning senast 24.11.2022

Information & frågor: monica.martens-seppelin@sydkusten.fi, 050-3308234

Verktygsbacken - en skattkista för textskapande

Läs- och skrivfrämjande går hand i hand. Bibliotekspedagog Johanna Häggblom tar sig an Skrivande skola och “Verktygsbacken” ur ett läspedagogiskt perspektiv. Tillsammans är ledordet. Läs mera »
22.11.2022 kl. 14:00

En timme om poesi

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med poesi i din grupp? SFV och Sydkustens ordkonstskola bjuder in till En timme om poesi tillsammans med Hanna LundströmLäs mera »
14.11.2022 kl. 13:31