Sydkusten ordnar fortbildningen Kreativt skapande & socialt lärande

01.11.2022 kl. 15:12
Fortbildningen ger redskap och kunskaper i att stärka barns sociala kompetens och uttrycksförmåga genom lek, skapande och kreativa metoder

Välkommen med på fortbildningen Kreativt skapande och socialt lärande. Fortbildningen ger redskap och kunskaper i att stärka barns sociala kompetens och uttrycksförmåga genom lek, skapande och kreativa metoder. Fortbildningen består av fyra utbildningsdelar på två olika orter, Helsingfors och Vasa, samt arbete i den egna barn- eller elevgruppen och distansträffar mellan delarna.

Olika områden inom konstfostran som stärker utvecklingen av multilitteracitet, kreativitet och mångsidig kompetens hos barn och unga behandlas. De teman som behandlas är ordkonst, bildkonst, serieteckning, drama och dans ur ett tvärkonstnärligt och praktiskt perspektiv. Pedagogerna får kunskap i hur verksamhetskulturen kan utformas så att den upplevs trygg och inbjudande där kreativitet och fantasi får utrymme. Detta ökar delaktigheten och förebygger mobbning. Fortbildningen bidrar till att utveckla barns och ungas sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens.

Läs programmet för hela fortbildningen

Målgrupp:    Personal inom småbarnspedagogiken, eftisledare, lärare i de lägre årskurserna, m.fl.

Ort & Tid:      
Helsingfors: 30.11.2022, 13.1.2023, 16.2.2023, 30.3.2023, SFV, Georgsgatan 18
Vasa: 7.12.2022, 20.1.2023, 23.2.2023, 28.3.2023, Alma, Kyrkoesplanaden 15

Avgift:             Deltagandet finansieras av Utbildningsstyrelsen och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och är därför avgiftsfritt.

Anmälning:   https://eftis.fi/sv/kurser/
Anmälning senast 24.11.2022

Information & frågor: monica.martens-seppelin@sydkusten.fi, 050-3308234

Visuell profil för webinariet kreativt ledarskap den 7. oktober klockan 10. Webinariet anordnas via Zoom.

Följ med oss på ett webinarium om kreativt ledarskap med konstnär och pedagog Lina Teir!

Är du intresserad av att få nya perspektiv och tips kring kreativt ledarskap i relation till arbete med konstundervisning för barn och unga? Välkommen med på ett webinarium den 7. oktober med pedagog och konstnär Lina Teir!Läs mera »
19.09.2023 kl. 12:46
Bannerbild med färggranna färger och texten

Livskraft ur konst - välmående för barn och unga

Vilken roll kan konsten spela för barn och ungas välmående? Hur kan konstundervisningen nå flera barn och unga? Välkommen med på ett tvåspråkigt seminarium fullspäckat av konst och pedagogiska metoder den 4. oktober i Pargas!Läs mera »
31.08.2023 kl. 14:08

Levande kulturarv – vad är det?

Seminarium för det åboländska kulturfältet – välkommen med för att höra expertinlägg och nätverka!Läs mera »
08.08.2023 kl. 13:00