Att stänga verktygsbacken och öppna den igen - Skrivande skola blickar framåt! 

22.05.2023 kl. 16:26
Efter en omfattande allfinlandssvensk satsning uppstår naturligtvis frågan hur vi förvaltar resultat och erfarenheter. Hur fortsätter vi jobba för skrivfrämjande på svenska i Finland?

Slutseminariet för Skrivande skola (2020-23) blev en glad och skrivfrämjande majdag. Omkring hundra skrivfrämjare möttes den 10 maj på G18 i Helsingfors för att ta del av tre år med Skrivande skola. Över tjugo lärare från åtta projektskolor bidrog med värdefulla praxisperspektiv. Experter och forskare, skolutvecklare och gymnasiestuderande lyfte in praktiken i sammanhang av skrivandets samtid och framtid.

Vissa saker blev tydligare än andra. Skrivstärkande undervisning är alla lärares angelägenhet. Skrivande förbilder kan alla vuxna vara i relation till barn och unga.

Samtidigt når tre år av skrivfrämjande sitt slut. Efter en så pass omfattande allfinlandssvensk satsning uppstår naturligtvis frågan hur vi förvaltar resultat och erfarenheter. Hur fortsätter vi jobba för skrivfrämjande på svenska i Finland?

De tre viktigaste erfarenheterna i Skrivande skola är:

Tillsammans blir vi så mycket bättre. Utan projektskolornas 350 lärarröster hade inte alla skrivstöd och genremallar varit möjliga. Inte heller hade vi lyckats identifiera skolans läs- och skrivgenrer i det som nu är planschen “Hitta rätt i Verktygsbacken!”. Resultatet av samarbetet med projektskolorna finns i den skrivpedagogiska handledningen “Verktygsbacken - skrivpedagogik för alla”. Boksläppet avfyrades under högtidliga former på slutseminariet. Varje deltagare fick ett exemplar. I maj distribueras materialet till finlandssvenska skolor i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet.


Projektskolornas lärare, projektets skrivambassadörer firar tre projektår under slutseminariet “Alla lärare är skrivlärare”.

Kompetensutveckling tar tid och vinner på att ske kollegialt. Om en skola går in för att förbättra och förändra en verksamhetskultur, så vinner man på att arbeta med hela kollegiet och inte lämna någon lärarkategori utanför. Kollegialt utvecklingsarbete tar tid och det är helt i sin ordning. Ibland kan det till och med vara svårt att se någon förändring. Men när lärarna i projektskolorna blickar tillbaka kan de se att en hel del blivit bättre. “Eleverna kommer snabbare igång med skrivandet. Skrivandet är något eleverna bara sätter igång med, inget de ifrågasätter längre” som en lärare uttryckte det.
 

Elever behöver tydliga ramar för trygghet i skrivandet. Idag skriver vi mycket och hela tiden, vi skriver utan att vi tänker på det i chattar och på sociala medier. Ändå finns det tecken som tyder på att elever utvecklas sämre. LÄNK: https://karvi.fi/wp-content/uploads/2023/01/KARVI_0223.pdf Dessutom växer den skrivsvaga gruppen av elever, många skriver gärna men orkar inte bearbeta texterna. LÄNK: https://karvi.fi/sv/publication/ruotsin-kielen-ja-kirjallisuuden-oppimistulokset-perusopetuksen-paattovaiheessa-2019-3/ Samtidigt är textvärlden spretigare. Genrerna ter sig oändligt många, kontexterna likaså. I den splittrade textvärlden kan skrivundervisningen erbjuda fastar rutiner och trygga ramar för skrivande i alla ämnen. Tack vare skrivstöd, genrelistor och genremodeller minskar frustrationen i skrivandets initialskede. Eleverna kan koncentrera sig på innehållet. Relativt fasta och liknande skrivrutiner i alla ämnen skapar mindre stress.

I slutet av 2022 slog chattbotarna ner på allvar i lärares medvetande. Skrivande skola och projektledare Annette Kronholm har kommit med flera inlägg i de finlandssvenska medierna. Den skrivstöttande läraren behövs mer än någonsin. Behovet av skrivande människor med mål i mun, vassa pennor och genren i sikte behövs mer än någonsin. 

Det börjar med andra ord vara dags att stänga verktygsbacken för den här gången. Den gesten bygger på att projektramarna är fyllda, tiden rinner ut och finansieringen upphör. Däremot försvinner inte behovet av skrivstärkande undervisning och skrivpedagoger i alla ämnen. Nu är det dags att öppna verktygsbacken i alla skolor, i alla klassrum och läroämnen. Ut väller många möjligheter för trygga och tydliga skrivramar för barn och unga. Arbetet har bara börjat. Vi fortsätter.

Skrivande skola om AI och chattbotar:
1. “Det doftar inte människa, än mindre sextonåring” podden Fokuserat (13.1.2023) med Sofie Stara 

2.  ”Förbluffande” – så klarar Chat GPT:s kraftfulla uppföljare av  studentskrivningarna, Hbl 21.3.2023 

3. AI saknar doft och själ – men kan hjälpa eleverna att skriva, Hbl 19.2.2023


Foto: Björn Lindberg

Annette Kronholm
Projektledare för projektet Skrivande skola
annette.kronholm ( at ) sydkusten.fi

Personalläget inom småbarnspedagogiken kartlagt

Sydkusten presenterar sin undersökning måndagen den 10.6.2024 kl.10-11 på Teams.Läs mera »
29.05.2024 kl. 10:53

Seminarium lyfter viktig bransch - anmäl dig med!

Projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb är nu inne på målrakan och projektkoordinator Emilia Christiansen har lagt i extraväxeln inför slutseminariet den 7.6. Anmälningar tas emot till den 27.5.Läs mera »
22.05.2024 kl. 12:27

Sydkusten ordnar branschdagar för kulturarbetare

I oktober 2024 samlas kulturarbetare i Åbo för att diskutera framtidsutsikterna för kulturverksamhet på svenska i Finland med temat "Kulturkris och kulturkraft".Läs mera »
17.05.2024 kl. 11:53