Pämar på diktbilderböcker och böcker med rim

Plaska i ordkonstens babybassäng

01.11.2023 kl. 16:39
För första gången på länge ordnar Sydkustens ordkonstskola träffar för riktigt små barn i Nyland. Under november kan du delta i Ordplask i Helsingfors, Vanda och Borgå.

Ordplask kan jämföras med babysim, men i stället för att bada i och bekanta sig med vatten får barn i åldern 0-2 år plaska runt i språket och orden. Under träffen säger ledaren dikter och verser och visar rörelser till som deltagarna sedan upprepar. Den bekanta vuxnas röst, miner och beröring ger det lilla barnet en trygg och rolig upplevelse av rimmen och rytmerna i språket. Eftersom barnen i en grupp kan vara väldigt olika i sin motoriska utveckling får de vuxna deltagarna gärna göra sina egna variationer på rörelserna och ledaren får också vara lyhörd och visa olika sätt att göra samma vers.

Olika sätt att aktivera barnet i ramsor

  • att gunga barnet i famnen
  • att vidröra och benämna olika delar av kroppen
  • att hjälpa barnet röra på sig genom att vinka, sprattla eller krypa
  • att göra roliga ljud, till exempel jama som katter, pipa som möss eller ropa PLUPP! och tittut!
  • titta i böcker tillsammans efter lekstunden

Kom på Ordplask i Nyland

Vanda 8.11 & 15.11.2023 kl.9:45-10:15
Dickursby bibliotek, Näckrosvägen 4
Anmälan senast veckan innan till charlotta.panzera@vantaa.fi

Helsingfors 16.11.2023 kl.10:30-11:00
Lilla Luckan, Georgsgatan 27.
Programmet ordnas som en del av Barnavårdsföreningens familjecafé.

Borgå 23.11.2023 kl. 9:30-10:15
Kulturhuset Grand, Biskopsgatan 28
Anmälan senast veckan innan till luckan@grand.fi

Ordplask ordnas även i Åboland 

Pargas 3.10, 7.11, 5.12.2023, kl. 9-9.30 
Folkhälsanshuset på Munkviksvägen 31

Åbo 3.10, 7.11, 5.12.2023, kl. 10.30-11
Folkhälsanhuset på Henriksgatan 9

Avgift: 15 € för höstterminen
Anmälan: https://sydkusten.eepos.fi

Kom-i-håg-lista för deltagare

  • Ta med en liten filt för babyn att ligga på om du vill
  • Kom i tid
  • Om du är sen, ingen fara! Ta det lugnt och anslut dig till gruppen i egen takt
  • Om ditt barn inte trivs med att vara still, se efter att hen hittar ett tryggt ställe att röra på sig utan att krocka med andra
  • Alla är välkomna trötta, pigga, glada eller blyga!

Mer info:
Maja Ottelin, ordkonstledare
maja.ottelin@sydkusten.fi
tfn: 045 8944 089

Emilia Christiansen och projektets logo

Skolbesök visar vägar till småbarnspedagogiken

Emilia Christiansen har redan träffat över 2 500 ungdomar för att tala om småbarnspedagogik och locka unga till studier och jobb inom branschen. Höstens skolturné är snart över men besöken fortsätter våren 2024.Läs mera »
27.11.2023 kl. 16:12
Utbildningsplanerare Matias Österberg

Nu kartläggs personalläget inom småbarnspedagogik

Sydkusten samlar information om personaltillgången och personalens behörighet i Finlands tvåspråkiga kommuner. Matias Österberg har hand om kartläggningen som pågår under slutet av året.Läs mera »
23.11.2023 kl. 16:23
Itha O'Neill

Tre frågor till Itha O'Neill

Konstmuseet Amos Rex chefskurator är en av talarna på kulturseminariet den 28.11. Anmäl dig senast den 17.11 för att delta i seminariet som handlar om att göra kulturtjänster mera tillgängliga.Läs mera »
08.11.2023 kl. 14:58