Emilia Christiansen och projektets logo

Skolbesök visar vägar till småbarnspedagogiken

27.11.2023 kl. 16:12
Emilia Christiansen har redan träffat över 2 500 ungdomar för att tala om småbarnspedagogik och locka unga till studier och jobb inom branschen. Höstens skolturné är snart över men besöken fortsätter våren 2024.

Emilia koordinerar projektet Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb, som nu är inne på sitt tredje och avslutande läsår. Projektets syfte är att synliggöra småbarnspedagogiken för att göra branschen mera attraktiv. Besöken i skolorna är en viktig bit för att berätta om branschen i positiv anda. Målgruppen är skolelever i årskurs 7-9 samt studerande på andra stadiet.

– Under besöket presenterar jag vad småbarnspedagogik är, vem som jobbar inom branschen, var en kan studera och vad det innebär att jobba inom småbarnspedagogiken. Jag talar framför allt om varför småbarnspedagogiken är så väsentlig och att det är inom småbarnspedagogiken som lärstigen startar. Åhörarna får alltid flera tillfällen att ställa frågor och öppna upp till diskussion. De bästa frågorna ställer ungdomarna!

3 000 unga nås av besöken

Projektets första skolbesök gjordes i oktober 2021 och fram till i dag har ungefär 2 800 ungdomar fått ta del av ett skolbesök. Uppskattningen är att projektet når över 3 000 elever och studerande fram till slutet av det här läsåret.

– Det roligaste är att vi också har en chans att peppa och stöda de unga under den korta stunden som vi träffar dem på skolbesöken. Ge dem framtidstro och levande exempel på att det inte alltid är så lätt at hitta sin grej i livet, men det lönar sig att börja sin studiestig någonstans, säger projektkoordinator Emilia Christiansen.

I höst har Emilia Christiansen hunnit med närmare 40 skolbesök, ofta i sällskap av någon av projektets fem ambassadörer som jobbar inom branschen. De delar med sig av sina personliga erfarenheter och ger fler perspektiv på arbetet inom småbarnspedagogiken. När Emilia kliver ut ur ett klassrum efter ett avslutat besök vill hon lämna ett positivt avtryck.

– Jag hoppas att elev- och studiehandledarna spinner vidare på skolbesöket och uppmuntrar de ungdomar som har visat intresse för ämnet att söka sig till studier inom småbarnspedagogik.

Fyller informationsluckor hos unga

Utbildningarna kämpar med att rekrytera studerande och arbetsplatserna med att hitta personal men en annan utmaning Emilia Christiansen vill tackla är att ändra på attityderna till småbarnspedagogiken och visa på allt det positiva. Här är information en viktig komponent.

– Trots att jag hade en uppfattning om att branschen har ett sämre rykte just nu hade jag inte riktigt koll på hur lite ungdomar egentligen vet om själva småbarnspedagogiken. Det är många informationsluckor som skall fyllas för att trenden skall kunna svängas. Men det har också visat sig att efter skolbesöken har ungdomarna fått en mera positiv bild av branschen. Detta kan läsas ur svaren i det frågeformulär som alla får fylla i anonymt efter skolbesöken.

Frågeenkäten ger mycket kunskap om vad ungdomar anser om branschen, hur branschen borde vara för att verka lockande och varför den unga kan eller inte kan tänka sig att jobba inom småbarnspedagogiken. Svaren kommer att presenteras i samband med projektets slutseminarium i början av juni. Men tills dess ska ännu några klassrum få besök.

- Det finns ännu rum i kalendern för fler besök under vårterminen för den som är intresserad. Så nappa på och boka skolbesök till din enhet. Besöken riktar sig till elever i åk 7-9 samt andra stadiets utbildningar inom Sydkustens medlemskommuner i Nyland och Åboland.

Tilläggsinfo:

Projektkoordinator Emilia Christiansen
emilia.christiansen(at)sydkusten.fi
+358 45 358 0464

Lagen om grundläggande konstundervisning förnyas

Lagen om grundläggande konstundervisning kommer att revideras och arbetet sätter i gång i mars. Målet är att förbättra konstundervisningens tillgänglighet, finansieringssystem och stärka de olika konstområdena.Läs mera »
29.02.2024 kl. 17:11

Nytt material för läshörnor och tamburbibliotek

Projektet Rätt bok på rätt plats har gett ut nya material för att ge barn och unga möjligheter att läsa och låna böcker i nya miljöer. Materialen riktar sig till biblioteken.Läs mera »
28.02.2024 kl. 10:00

Morgonkaffe och tematräffar med Kulturum

Under våren anordnar Kulturum - forum för konstundervisning månatliga morgonkaffen och tematräffar kring konstundervisning för barn och unga. Målet är att öka erfarenhetsutbyte, samverkan och kollegialt stöd på fältet.Läs mera »
19.02.2024 kl. 06:00