Kampanjvecka för konstundervisning

05.02.2024 kl. 11:52
Kampanjen ”Kreativitet i politiken” pågår 5-11.2 för att lyfta fram betydelsen av konst och kultur som hobby för barn och unga.

Målet är att öka medvetenheten om och förståelsen för vad grundläggande konstundervisning går ut på och synliggöra dess betydelse för välmående, hållbarhet, aktivt medborgarskap och stärkt demokrati. Därför bjuds beslutsfattare i kommunerna till att ta del av pågående konstundervisning och diskutera med barn och unga, deras lärare och inbjudna experter.

Över 60 läroanstalter runtom i Finland deltar i kampanjveckan som nu ordnas för andra året. Sydkustens ordkonstskola medverkar i den nationella kampanjen och har bjudit in lokalpolitiker i Sibbo och Åbo för att besöka en ordkonsttimme.

Den riksomfattande veckan "Kreativitet i politiken" koordineras av takorganisationerna Förbundet för grundläggande konstundervisning med dess medlemsorganisationer samt Finlands konservatorieförbund.

Lagen om grundläggande konstundervisning förnyas

Lagen om grundläggande konstundervisning kommer att revideras och arbetet sätter i gång i mars. Målet är att förbättra konstundervisningens tillgänglighet, finansieringssystem och stärka de olika konstområdena.Läs mera »
29.02.2024 kl. 17:11

Nytt material för läshörnor och tamburbibliotek

Projektet Rätt bok på rätt plats har gett ut nya material för att ge barn och unga möjligheter att läsa och låna böcker i nya miljöer. Materialen riktar sig till biblioteken.Läs mera »
28.02.2024 kl. 10:00

Morgonkaffe och tematräffar med Kulturum

Under våren anordnar Kulturum - forum för konstundervisning månatliga morgonkaffen och tematräffar kring konstundervisning för barn och unga. Målet är att öka erfarenhetsutbyte, samverkan och kollegialt stöd på fältet.Läs mera »
19.02.2024 kl. 06:00