Kampanjvecka för konstundervisning

05.02.2024 kl. 11:52
Kampanjen ”Kreativitet i politiken” pågår 5-11.2 för att lyfta fram betydelsen av konst och kultur som hobby för barn och unga.

Målet är att öka medvetenheten om och förståelsen för vad grundläggande konstundervisning går ut på och synliggöra dess betydelse för välmående, hållbarhet, aktivt medborgarskap och stärkt demokrati. Därför bjuds beslutsfattare i kommunerna till att ta del av pågående konstundervisning och diskutera med barn och unga, deras lärare och inbjudna experter.

Över 60 läroanstalter runtom i Finland deltar i kampanjveckan som nu ordnas för andra året. Sydkustens ordkonstskola medverkar i den nationella kampanjen och har bjudit in lokalpolitiker i Sibbo och Åbo för att besöka en ordkonsttimme.

Den riksomfattande veckan "Kreativitet i politiken" koordineras av takorganisationerna Förbundet för grundläggande konstundervisning med dess medlemsorganisationer samt Finlands konservatorieförbund.

Ebban-chatten sätter punkt

I sju år har Sydkusten upprätthållit en chatt med boktips för elever och lärare inom den finlandssvenska boktjänsten Ebban. I höst läggs chatten ner då Ebban övergår till tjänsten BookBites.Läs mera »
20.06.2024 kl. 11:07

Kulturarbetardagarna – mötespunkt, smältpunkt och startpunkt

I oktober ordnas ett två dagars seminarium för alla som arbetar med kultur på svenska i Finland. Kulturplanerare Tove Hagström vill bjuda deltagarna på insikter, info och ingångar till nya samarbeten.Läs mera »
14.06.2024 kl. 10:00
Ina Ylitervo, Tanja Nivaro Thomssen, Filippa Belfrage och Emilia Christiansen.

Trygghet, tillit och samarbete bygger goda grunder

Det treåriga projektet för att lyfta småbarnspedagogiken avrundades med ett slutseminarium den 7.6. Under seminariet betonades vikten av målmedvetet arbete för att stötta barn och unga i en tid av stora omvälvningar.Läs mera »
13.06.2024 kl. 09:53