Konstundervisningsdagarna 19–20.9.2024

Konstundervisningsdagarna i Jakobstad 19–20.9.2024

07.05.2024 kl. 08:40
Konstundervisningsdagarna är en mötesplats, konferens och fest för konstundervisningsfältet med föreläsningar, kreativa workshops, konstuppträdanden, scensamtal och samvaro.

Konst och kultur är för alla. Att delta i konst och kultur är en grundläggande rättighet. Under Konstundervisningsdagarna lägger vi fokus på alla barns och ungas rätt till konst och kultur, och till konstnärligt utövande.

Under Konstundervisningsdagarna föreläser Sophia Alexandersson, verksamhetsledare och konstnärlig ledare på ShareMusic & Performing Arts, om hur kreativt samskapande kan skapa inkluderande lärmiljöer. Vi får också höra universitetsforskare Tuulikki Laes berätta om vägarna till en hållbar och världscentrerad musik- och konstundervisning, och professor emeritus Gunnar Bjursell föreläsa om hur kulturellt engagemang påverkar hjärna, hälsa och välmående. Dagarna bjuder även in till kreativa workshops i social cirkus, scenkonst, mediekonst, ordkonst och dans, folkmusik, sång och musiklek. Vi får också ta del av scensamtal, samvaro och fantastiska musik- och konstuppträdanden.

Konstundervisningsdagarnas mål är att inspirera till samverkan och nytänkande kring konstundervisning samt möjliggöra kollegialt stöd och nätverksbyggande inom fältet. De riktar sig till alla som jobbar inom konstundervisning: konstpedagoger, ämneslärare, småbarnspedagoger, klasslärare, rektorer, kulturarbetare, konstnärer, projektarbetare, studerande och forskare. Alla är välkomna att delta.


Konstundervisningsdagarnas program är främst på svenska. En del av programmet är på finska och engelska. Vi förbehåller oss rätten till ändringar eller justeringar i programmet.

PRAKTISK INFORMATION OCH ANMÄLAN


Datum: 19–20.9.2024

Plats: Jakobstad, Campus Allegro och närområdet

Hotell och logi: Logi i Jakobstad reserveras och betalas av konferensdeltagarna själva. Begränsat antal rum är reserverade till specialpris för deltagarna på Stadshotellet i Jakobstad 19–20.9.2024. Mera information om logierbjudandet nedan.

Deltagaravgift: 45 euro för en dag och 80 euro för två dagar. Deltagaravgiften innehåller program, lunch och eftermiddagsfika.

Vi erbjuder betala vad du kan -biljetter till nedsatt pris. Mera information om rabatterade biljetter nedan. Deltagaravgiften är kostnadsfri för assistenter.

Deltagaravgiften betalas av läroanstalten eller organisationen du arbetar för eller som privatperson. Vänligen fyll i kontaktuppgifterna till din läroanstalt, organisation eller företag i anmälningsblanketten. Fakturering sker inom en månad efter Konstundervisningsdagarna i Jakobstad.

Anmäl dig till evenemanget via anmälningsformuläret senast måndagen den 9 september 2024. Anmälan är bindande och det finns begränsat antal platser. Vid avbokningar ber vi er kontakta oss direkt via mejl vippe.leminen@sydkusten.fi.
 

PROGRAM

TORSDAG 19 SEPTEMBER


kl. 10 – 12.30 Studiebesök om uppsökande ungdomsarbete
Lokal: After Eight musikcafé, Storgatan 6, Jakobstad

Vi bekantar oss med After Eight musikcaféets uppsökande ungdomsarbete som syftar till att ge hopp om framtiden för varje enskild ungdom. Studiebesöket är för alla med intresse för strukturomvandlingsarbete inom konstundervisning för barn och unga. Begränsat antal deltagare.

kl. 10 – 12 Den kulturella hjärnan (föreläsningen streamas enbart)

Gunnar Bjursell, professor emeritus vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska institutet, är en central person för forskningen kring kultur, hjärna och hälsa i Sverige. Föreläsningen är på svenska och streamas enbart. Läs mera om forskningen av och statsningen kring den kulturella hjärnan.

Föreläsningen anordnas i samarbete med Ålands musikinstitut.

kl. 12.30 – 13.45 Lunch på lunchrestaurang Alerte på Campus Allegro
Adress: Runebergsgatan 8, Campus Allegro, våning 1

kl. 14.00 – 14.20 Öppningstillfälle av Konstundervisningsdagarna 2024
Lokal: Auditoriet Rotunda, Campus Allegro, våning 1

Hälsningsord av Kulturum. Välkomsttal av representant från Jakobstad och av Sören Lillkung, vd för Svenska Kulturfonden.

kl. 14.20 – 15.20 Mot en hållbar musik- och konstundervisning: aktörskap, livslopp och en världscentrerad undervisning / Kohti kestävää musiikki- ja taidekasvatusta: Toimijuus, elämänkulku ja maailmakeskeisyys

Tuulikki Laes, universitetsforskare vid Konstuniversitetet i Helsingfors. Föreläsningen är på svenska och finska med tvåspråkig diskussion.

kl. 15.20 – 15.30 Uppträdande av Shooting Stars-teatergruppen i ledning av scenkonstlärare Julia Hellén

kl. 15.30 – 16.00 Eftermiddagsfika och paus i Campus Allegros aula

PARALLELLT PROGRAM: KONSTUNDERVISNING FÖR ALLA MEN HUR?

Lokal: Auditoriet Rotunda, Campus Allegro, våning 1

kl. 16.00 – 16.15 Presentation av Jakobstads nya institut
Bo-Anders Sandström
, rektor för Wava-institutet, Jakobstads Arbis och Jakobstads finskspråkiga arbetarinstitut.

kl. 16.15 – 16.35 Österbottens barnkulturnätverk Bark – 15 år i 15 kommuner
Victoria Nylund
, kulturplanerare på Österbottens barnkulturnätverk Bark.

kl. 16.35 – 17.10 Scensamtal: SKAPA, kommunen och konstundervisning – Var är vi nu och vart är vi på väg? I scensamtalet diskuterar vi SKAPA-finansierade projekt samt kommunernas och välfärdsområdenas roll i strategiska utvecklingsarbetet av kultur- och konstundervisningen för barn och unga. Moderator: Malin Eriksson, Regionförvaltningsverket. Deltagare: Jonas Kuhlberg, SKAPA Jakobstadsregionen, Sonja Backlund, Att Växa och Vara i Konsten i Korsholm och Vörå, Susanna Louneva, SKAPA Position i Raseborg och Hangö, Nina Dahl-Tallgren, SMIL – Scenkonst med i lärandet vid Konstuniversitetet.

kl. 17.10 – 17.45 Scensamtal: Konstundervisning för alla men hur?
I scensamtalet diskuterar vi hinder och möjliga lösningar för en konstundervisning som når alla barn och unga. Hur kan vi samarbeta och arbeta för en mer tillgänglig och inkluderande konstundervisning? Moderator: Bo-Anders Sandström. Deltagare: Henrika Nordin, Bildningsalliansen, Marina Lindholm, BRAVO!-nätverket, Viivi Seirala, Förbundet för grundläggande konstundervisning.

kl. 17.45 Avslutande reflektioner från dagen

PARALLELLT PROGRAM: PÅ TVÄREN / TVÄRKONSTNÄRLIGHET

Lokal: Black box, Campus Allegro, våning 1

kl. 16.00 – 16.15 Yrkesakademin – Musikvideor i tvärkonstnärligt samarbete

kl. 16.15 – 16.35 SKOFF -Bildkonstnären och eleven i en pedagogisk läroprocess – Ett konstfostrande projekt om offentlig konst i barns och ungas utbildningsmiljöer
Malin Simons, ansvarig bildkonstlärare för bildkonstlinjen Balatako på Wava-institutet.

kl. 16.35 – 17.05 Scensamtal: Kollegialt stöd för en hållbar arbetsbild
I scensamtalet diskuterar vi vad det finns för lösningar till konstpedagogernas arbetsvillkor och hur vi kan backa upp varandra. Hur kan vi skapa och bygga kollegialt stöd, också konstämnen emellan? Moderator: Azra Arnautovic, musikpedagog, samhällsvetare och redaktör på Idébanken. Deltagare: Lotta Sanhaie, ordkonstlärare på Sydkustens ordkonstskola, Markus Vestersund, musiker, musikpedagogstuderande och ordförande för Skruvster studerandeförening på Yrkeshögskolan Novia, Tove Salovaara, verksamhetsledare på Åbolands Ungdomsförbund.

kl. 17.05 – 17.45 Samvirkan med Kulturkarnevalen
Kulturkarnevalen är ett konst-, musik- och kulturevenemang för ungdomar på svenska som anordnats i över 20 år. Kom med och diskutera delaktighet, samverkan, lärande och mer medan vi tillsammans virkar ett gemensamt konstverk lett av konstnär, tidigare labbledare och karnevalsdeltagare Sara Sundkvist.

kl. 17.45 Avslutande reflektioner från dagen

KVÄLLSPROGRAM


kl. 17.45 – 18.45 Incheckning till hotell och egen tid

kl. 19 – 21.00 Middag och musikuppträdande på restaurang Station 23
Adress:
Christinegatan 2, Jakobstad

Tvårättersmiddag på restaurang Station 23. Under middagen uppträder låtskrivare och musikalartist Rebecka Sretenovic. Musikuppträdandet anordnas i samarbete med Yrkeshögskolan Novia.

Menyn kostar 46 euro och innehåller huvudrätt samt efterrätt med kaffe/te. Kolla in preliminära menyn härMiddagen är frivillig och på egen bekostnad. Anmäl dig till middagen i samband med anmälan. Läs mera om Station 23 på restaurangens webbsida.

FREDAG 20 SEPTEMBER

PARALLELLA WORKSHOPHELHETER


På fredag förmiddag anordnas sex olika workshophelheter. Fem av workshophelheterna presenterar pedagogiska metoder och medskapande processer inom olika konstämnen: musik och sång, ordkonst och dans, scenkonst och social cirkus samt mediekonst. I en av workshophelheterna presenteras praktiska metoder och tillvägagångssätt för att arbeta för en mer inkluderande och tillgänglig konst- och kulturverksamhet för barn och unga.

Vänligen notera att du enbart kan anmäla dig till en workshophelhet.

WORKSHOPHELHET – MUSIKLEK, SÅNG OCH FOLKMUSIK

Inspirerande och hälsosam sångundervisning för barn och unga (gemensam)
Tid: kl. 08.45-10.00
WorkshopledareMia Makaroff, musikpedagog, kompositör och kördirigent
Språk: svenska
Lokal: Auditoriet Rotunda, Campus Allegro, våning 1

Workshopen anordnas i samarbete med DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland.

Musiklek med Klanglådan
Tid: kl. 10.15-11.15
WorkshopledareAmanda Henriksson och Jenny Backman-Pråhl
Språk: svenska
Lokal: Teorirummet 3, Campus Allegro, Wava-institutet

Workshopen anordnas i samarbete med DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland.

Näppäripedagogik
Tid: kl. 10.15-11.15
WorkshopledareAnni Järvelä, utbildningsplanerare på Kansanmusiikki-instituutti
Språk: svenska och finska
Lokal: Auditoriet Rotunda, Campus Allegro, våning 1

Workshopen anordnas i samarbete med FolkmusikForum i Österbotten.

WORKSHOPHELHET - MEDIEKONST OCH FILM

Tutustu mediataiteeseen!
Bekanta dig med mediekonst!
Discover media art!

Tid: kl. 08.45-11.15
WorkshopledarePia Murto, mediekonstlärare på TaiKon och verksamhetsledare på Filmcentrum Botnia
Språk: finska, engelska och svenska
Lokal: Bildkonstsalen Balatako, Campus Allegro, våning 1

WORKSHOPHELHET - SCENKONST OCH SOCIAL CIRKUS

ScenLab
Tid: kl. 08.15-09.30
WorkshopledareIda-Maria Rak, teater och scenkonstlärare på Wava-institutet och Yrkeshögskolan Novia
Språk: svenska
Lokal: Black box, Campus Allegro, våning 1

Sosiaalinen sirkus
Tid: kl. 09.45-11.15
WorkshopledareSara Airola, cirkuslärare och grundare av sirkuskoulu Kuu
Språk: finska
Lokal: Black box, Campus Allegro, våning 1

WORKSHOPHELHET - DANS, POESI OCH ORDKONST

Att dansa, läsa och skriva
Tid: kl. 08.45-11.15
WorkshopledareSofia Jusslin, docent, universitetslektor och postdoktoral forskare i svenska och litteratur med didaktisk inriktning vid Åbo Akademi och gästforskare vid Konstuniversitetet i Helsingfors forskningsinstitut
Språk: svenska
Lokal: Kammarmusiksalen, Campus Allegro, Wava-institutet

WORKSHOPHELHET - MOT EN TILLGÄNGLIG OCH INKLUDERANDE KONSTVERKSAMHET

Organising inclusive arts and culture activities for children and young
Tid: kl. 08.45-10.00
WorkshopledareKateryna Harahulia, visuell konstnär och konstkoordinator på Ad Astra
Språk: engelska
Lokal: Spetsfabriken, Campus Allegro, våning 4

Hyvä saavutettavuus antaa mahdollisuuden osallistumiseen ja elämyksiin kaikille
Tid: kl. 10.30-11.15
WorkshopledareTetti Tuhkio, projektkoordinator på Förbundet för barnkulturcenter i Finland
Språk: finska och svenska
Lokal: Spetsfabriken, Campus Allegro, våning 4

kl. 11.15 - 12.30 Lunch på musikcaféet After Eight
Adress: Storgatan 6, Jakobstad

BLICKA MOT MÖJLIGHETERNA

Lokal: Auditoriet Rotunda, Campus Allegro, våning 1

kl. 12.30 - 13.30 Samskapande för en inkluderande lärmiljö
Sophia Alexandersson, verksamhetschef och konstnärlig ledare på ShareMusic & Performing Arts, kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering. Föreläsningen är på svenska.

kl. 13.30 – 13.45 Presentation av nycirkusföreställningen 48 tusen möjligheter / 48 tuhatta mahdollisuutta
Ida-Maria Rak, lektor i scenkonst vid Yrkeshögskolan Novia och linjeansvarig för dans och teater på Wava-institutet.

kl. 13.45 – 14.00 Avslutande ord och tack

kl. 14 – 14.15 Live musik- och konstuppträdande av Yrkesakademin

kl. 14.15 – 14.30 Avslutningsmingel och kaffeservering i aulan

LOGIERBJUDANDE 19-20.9.2024

Hotell: Stadshotellet, Kanalesplanaden 13, Jakobstad

Guesthouse
Enkelrum 75€
Dubbelrum 95€

Hotell
Enkelrum 119€
Dubbelrum 134€

I priset ingår frukost.

Bokning sker med koden SYDKUSTEN genom att ringa receptionen 06 788 8111 eller per e-post reception@stadshotellet.fi. Mera information om Stadshotellet hittar du på hotellets webbsida.

Logi reserveras och betalas av varje deltagare själv. Den som gör bokningen ansvarar också för eventuell avbokning i enlighet med hotellets avbokningsregler.

De ovanstående kvoterna och priserna är i kraft till och med 19.8.2024, varefter resterande kvoter frigörs. Bokningar efter denna tidpunkt sker med normala priser och tillgång till logi kan inte garanteras.

BETALA VAD DU KAN -BILJETTER

Vi erbjuder betala vad du kan-biljetter för personer som inte arbetar inom en läroanstalt eller organisation såsom arbetslösa, pensionärer eller studerande. Vi erbjuder även betala vad du kan -biljetter för låginkomsttagare och för personer vars arbetsgivare inte betalar för deltagaravgiften. Vi tillämpar en glidande skala för betala vad du kan-biljetterna där du kan definiera priset baserat på vad du kan betala. Rekommenderat pris för betala vad du kan-biljetterna är 20–25 euro för en dag, och 40–45 euro för två dagar. I biljettpriset ingår lunch och eftermiddagsfika.

I anmälningsblanketten ber vi dig kryssa i om du vill anhålla om en betala vad du kan-biljett. Du behöver inte motivera varför du ansöker om biljetten. Fakturering av biljetterna sker inom en månad efter Konstundervisningsdagarna i Jakobstad.

Behöver du hjälp med att täcka biljett-, rese- och logikostnader för Konstundervisningsdagarna? Du kan ansöka om stipendium från Svenska Kulturfonden för att delta i fortbildning och seminarier. Mera information finner du via Svenska Kulturfondens webbsida.

TILLGÄNGLIGHET

CAMPUS ALLEGRO

Campus Allegro är beläget på adressen Runebergsgatan 8, Jakobstad.

Campus Allegro har en hinderfri ingång från Runebergsgatan 8. Det finns en hinderfri hiss i byggnaden.

Det finns parkeringsplatser vid Runebergsgatans ingång. Några av parkeringsplatserna vid Runebergsgatans ingång är tillgängliga. Rutten till ingången är hinderfri.

Det finns hinderfria toaletter på första våningen och på fjärde våningen i Campus Allegro. Båda toaletterna är nära till hands utrymmena Spetsfabriken och Auditoriet Rotunda. Hinderfria toaletten på fjärde våningen är en könsneutral toalett.

Campus Allegro har en rullstol som en kan låna som är belägen i aulan. Det finns utrymme för rullstolar i Auditoriet Rotunda. Det finns även jordade uttag i utrymmet. Det finns ingen induktionsslinga på Campus Allegro.

Mera information om Campus Allegro på campusets webbsida.

Karta över Campus Allegro.

STATION 23

Station 23 är beläget på adressen Christinegatan 2, Jakobstad.

Restaurang Station 23 har hinderfri ingång. Det finns en hinderfri toalett på Station 23 som också är könsneutral.

Mera information om Station 23 på restaurangens webbsida.

AFTER EIGHT MUSIKCAFÉ

After Eight musikcaféet är beläget på adressen Storgatan 6, Jakobstad.

After Eight musikcaféet är inte tillgängligt. Det finns inte en hinderfri ingång eller hinderfria toaletter på After Eight. Det finns könsneutrala toaletter.

Mera information om musikcaféet på After Eights webbsida.

Vänligen kontakta oss om du har särskilda stödbehov som arrangörerna bör känna till. Du kan nå oss per mejl vippe.leminen@sydkusten.fi eller per telefon 050 5527 276.

TRYGGARE RUM -PRINCIPER

Vi följer tryggare rum-principer under Konstundervisningsdagarna. Tryggare
rum-­principer strävar till att skapa ett tryggare rum för alla som deltar och
närvarar under evenemanget.

Ömsesidig respekt och stöd. Vi agerar välvilligt gentemot alla som deltar och är med. Vi tar hand om varandra.

Vi ger utrymme för varandra. Vi respekterar varandras personliga utrymme. Vi fotograferar eller rör inte varandra utan att fråga först. Vi ger utrymme för varandras åsikter, åsiktsyttringar och erfarenheter även när de skiljer sig från våra egna.

Vi undviker fördomar och antaganden. Vi undviker att göra antaganden om någons bakgrund, hälsa, funktionsförmåga, kön, sexualitet eller andra personliga egenskaper. Vi respekterar allas rätt till självdefinition.

Vi ingriper vid oacceptabelt beteende. Om vi upptäcker diskriminering,
trakasserier eller annat oacceptabelt beteende, ingriper vi i situationen.

Alla som deltar under evenemanget ansvarar för att ett tryggare rum
förverkligas. Om du stöter på olämpligt beteende under evenemanget, vänligen informera oss arrangörer på plats eller via mejl till vippe.leminen@sydkusten.fi.

STREAMING 

Vi kommer att streama Gunnar Bjursells föreläsning samt öppningstillfället av Konstundervisningsdagarna på torsdag 19 september. Öppningstillfällets streaming är gratis och öppet för alla. Länken till öppningstillfällets och Bjursells föreläsning publiceras i september på denna webbsida.

Observera att Konstundervisningsdagarna 2024 arrangeras fysiskt i Jakobstad, och att parallella programmen på torsdag 19 september (kl. 16 - 17.45) och programmet på fredag 20 september inte streamas. Konstundervisningsdagarnas 2024 program och innehåll kommer inte att finnas online i efterhand.

SAMARBETSPARTNERS OCH FINANSIÄR

Konstundervisningsdagarna 2024 anordnas av Kulturum - forum för konstundervisning i samarbete med KulturÖsterbotten, Sydkustens landskapsförbund r.f., DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland, Wava-institutet, Campus Allegro, Yrkesakademin, Yrkeshögskolan Centria, Yrkeshögskolan Novia, Ålands Musikinstitut, FolkmusikForum i Österbotten, Idébanken och BRAVO!-nätverket.

Kulturum – forum för konstundervisning finansieras inom ramen för Svenska Kulturfondens SKAPA-satsning. Vi vill varmt tacka vår finansiär.

Konstundervisningsdagarnas grafiska design har skapats av art director och grafiska designer Linnéa Sjöholm.

KONTAKTA OSS

Vippe Leminen (hen)
Projektledare för Kulturum - forum för konstundervisning
vippe.leminen@sydkusten.fi
+358 (0)50 5527 276
 

Ebban-chatten sätter punkt

I sju år har Sydkusten upprätthållit en chatt med boktips för elever och lärare inom den finlandssvenska boktjänsten Ebban. I höst läggs chatten ner då Ebban övergår till tjänsten BookBites.Läs mera »
20.06.2024 kl. 11:07

Kulturarbetardagarna – mötespunkt, smältpunkt och startpunkt

I oktober ordnas ett två dagars seminarium för alla som arbetar med kultur på svenska i Finland. Kulturplanerare Tove Hagström vill bjuda deltagarna på insikter, info och ingångar till nya samarbeten.Läs mera »
14.06.2024 kl. 10:00
Ina Ylitervo, Tanja Nivaro Thomssen, Filippa Belfrage och Emilia Christiansen.

Trygghet, tillit och samarbete bygger goda grunder

Det treåriga projektet för att lyfta småbarnspedagogiken avrundades med ett slutseminarium den 7.6. Under seminariet betonades vikten av målmedvetet arbete för att stötta barn och unga i en tid av stora omvälvningar.Läs mera »
13.06.2024 kl. 09:53