Skolbiblioteken i Svenskfinland utreds

Sydkusten utreder skolbiblioteken och samarbetet mellan skolor och kommunala bibliotek. Arbetet inleddes i januari och pågår till oktober 2024.

– Det är nu tio år sedan en motsvarande utredning gjorts och i dagens läge finns det behov att göra en ny utredning för att följa upp utvecklingen. Vi avser att göra en utredning om skolornas tillgång till egna skolbibliotek och till allmänna bibliotekstjänster i de svenskspråkiga skolorna med fokus på tillgänglighet, användning, samlingar, resurser, medie- och informationskunskap samt hur tillgången till digitala boktjänster tagits emot i verksamheten, säger projektansvariga Mikael Gros.

Skolorna och de allmänna biblioteken har som gemensamt mål att göra eleverna till goda läsare med färdigheter inom informationssökning och IT – ett område där lärarens pedagogiska expertis och bibliotekariens informationsexpertis möts. Tidigare rapporter från år 2002 och 2013 har beskrivit hur skolbiblioteken kämpar med otillräckliga resurser, en stor variation mellan olika skolor och låg användning av e-böcker och ljudböcker. Den aktuella utredningen kommer därför också att undersöka hur samarbetet ser ut kring medie- och informationskunnigheten och hur skolbibliotekens verksamhet fungerar i en alltmer digital värld.

Den aktuella utredningen kommer att följa upp flera frågor från tidigare utredningar för att undersöka utvecklingen. Skolornas användning av bokpaketen som Svenska kulturfonden och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd delar ut kommer också att utredas inom undersökningen

Skolbiblioteksutredningen görs med start i början av 2024 och rapporten ges ut i oktober 2024. Utredningen finansieras av Föreningen Konstsamfundet, Svenska kulturfonden och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

Info

Mikael Gros, projektplanerare
mikael.gros@sydkusten.fi
tfn: +358 (0)50 377 9664