Småbarnspedagogiken i Svenskfinland - nya rapporter ute

Sydkustens två aktuella rapporter presenterar personalläget inom småbarnspedagogiken och slutsatser av projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb.

Kartläggningen av svenskspråkig småbarnspedagogik år 2024 bygger på enkäter till kommuner och enheter inom småbarnspedagogik i Österbotten, Egentliga Finland och Nyland samt i språköar i övriga delar av Finland. Kartläggningen som publicerades den 10.6.2024 visar att den behöriga personalens andel har minskat på alla områden sedan år 2019 då en motsvarande kartläggning senast utfördes.

I slutraporten för projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb presenteras projektets olika metoder för att väcka intresse och belysa branschen positivt under åren 2021-2024. Under de tre åren har projektet genomfört två mediekampanjer och över 160 skolbesök bland unga samt tagit fram en modell med projektambassadörer som berättar om branschen utgående från sina erfarenheter i arbetslivet.

Kartläggning av svenskspråkig småbarnspedagogik i Finland 2024 Slutrapport för projektetet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb

 

Info om kartläggningen och projektet:

Utbildningsplanerare
Matias Österberg
matias.osterberg@sydkusten.fi

Projektkoordinator
Emilia Christiansen
emilia.christiansen@sydkusten.fi