Tådelen av ett par svartvita

Mallar och fritt skrivande

03.12.2021 kl. 08:48
Skrivmallar ger trygghet, men när genrepedagogik är som sämst blir den en tvångströja, en fastfrusen mall. Det finns risk att kreativiteten och glädjen i skrivandet tryter.

Att sitta i jury för en skrivtävling är en ynnest, liksom lite garnityret på jobbtårtan. Ung 2021 är en sådan tävling för unga. “Berätta för oss vad du gör på din fritid eller dela med dig av dina framtidsplaner. Du kan också skriva om det som bränner mest i ditt liv. Vilka frågor grubblar du på? Vad ger dig glädje i vardagen?” beställde arrangörerna HSS Media av svenskspråkiga unga i åldern 13-25.

Jag och min kollega, läsambassadör Amanda Audas-Kass fick tillsammans med resten av juryn äran att läsa alla bidrag. Ett sprakande kalejdoskop av livsberättelser vecklade ut sig på min skärm. 

Om jag ska ge mig på att hitta något gemensamt för årets vinnarbidrag i de tre åldersklasserna så är det hög igenkänningsfaktor. Unga känner säkert igen sig i texterna. Men också vi andra, människor i alla åldrar. I en sunkig distanslektion speglas ett universum av pandemi, de små människornas försök och tillkortakommanden. Under ett körprov maler skribenten ner prestationsångest inför prövningar överlag. Och i den sömnlösa natten bedövar berättarjaget sin oro med ett flöde av skärm och musik, yttre och inre röster. Vem av oss har inte varit där? 

Däremot spretar genrerna. Alltså typen av texter. Jag slås av tanken hur bra det kan bli när genren är fri. Därefter blir kostymerna brokiga, av olika stil och snitt. Juryn läste noveller och dikter, lyssnade till inbandade låtar. Dramatik för scen och kolumner för dagspress. Det är en styrka att inte alla gånger efterfråga en genre, ett ramverk för textens funktion och syfte, stil och mottagare. 

När genrepedagogik är som sämst blir den en tvångströja, en mall och ett staket att röra sig inom. Det finns risk att kreativiteten och glädjen i skrivandet tryter. “Jag får ju inte skriva som jag vill. Det finns bara en massa regler och rätt och fel sorts skrivande.” kan en skolelev känna inför en skrivuppgift. 

Inom projektet Skrivande skola sysslar vi mycket med genrer, mallar och modeller. Vi stöder en syn på att genremedvetenhet skapar trygghet i skrivandet för eleverna. Också lärarna berättar att de själva känner sig säkrare och tryggare i sitt uppdrag som skrivlärare i eget ämne. Mallar och modeller ska vara stöttor för skrivandet. Att skrivandet upplevs som tryggt och strategiskt är bra. Vi vet vad och hur vi ska skriva liksom.

En skrivtävling som Ung 2021 stämmer ändå till eftertanke. Det ska finnas ett skrivande som inte låter sig tyglas mer än av sitt eget uppsåt. Sådana skrivuppgifter och skrivtävlingar ska vi också ha. Också sådana rum. Sydkustens ordkonstskola är ett sådant. Och så ska vi ha ett skrivande som bara är sig själv tillräckligt, utan syfte eller planer. 


Annette Kronholm
Projektledare för Skrivande skola
annette.kronholm(at)sydkusten.fi
050 382 5203

 

Länkar:

 

Om skrivtävlingen Ung 2021, vinnarbidragen och juryns motiveringar i de tre åldersklasserna: 

 

 

Annette Kronholm