Undre sidan av barnstövlar i rad på en ställning.

En kampanj för framtiden

25.02.2022 kl. 14:35
Med parollen Ditt barn. Mitt jobb. Vår framtid. har Sydkusten lanserat en kampanj för att synliggöra småbarnspedagogiken och höja branschens dragningskraft och status.

Branschen behöver ett lyft eftersom det finns ett stort behov av människor som jobbar inom småbarnspedagogiken. Det handlar om att säkerställa att vi har en tillgång till yrkeskunniga människor inom branschen. I sista hand handlar det om att förverkliga kvalitet och jämlikhet i småbarnspedagogiken.

Många områden är förtjänta av att utvecklas inom småbarnspedagogiken. Kampanjen Ditt barn. Mitt jobb. Vår framtid. har sitt fokus på att synliggöra småbarnspedagogiken för unga och för allmänheten. Vad betyder småbarnspedagogik, vad gör man i branschen, hur och var kan man studera småbarnspedagogik? Kampanjen går ut på att i grunden lyfta vilken betydelsefull bransch småbarnspedagogiken är från många olika synvinklar och med en mångfald av röster.

Samtidigt som kampanjen synliggör och lyfter branschen kan den inte göra allt. Branschen behöver förutom synlighet också strukturella förändringar, som i första hand skulle betyda målmedvetna satsningar på lön och arbetsvillkor. I det långa loppet hoppas vi att vi kan förena förbättring av strukturella förhållanden med att synliggöra branschen och den positiva kraft som finns i den.

Småbarnspedagogiken är på pappret, i planer och styrdokument, ambitiös. För att kunna svara på den ambitiösa plan som finns har de proffs som finns inom småbarnspedagogiken rätt till de bästa förutsättningarna för att utföra sitt jobb. Ditt barn. Mitt jobb. Vår framtid. försöker också komma med nya sätt att tala om och vara i branschen. Idén är att genom att lyfta och synliggöra det positiva i branschen skapar vi förutsättningar för branschen att ha en klar riktning och framtidsvision.

Vi behöver ge småbarnspedagogiken den plats den förtjänar i samhället. Det behövs en stolthet bland pedagogerna och en insikt i samhällsopinionen att deras arbete är både professionellt och värdefullt. Genom att synliggöra småbarnspedagogiken kan vi på lång sikt öka uppskattningen för den, vi kan också förändra och fördjupa hur vi talar om branschen och bidra till att öka intresset för att jobba på daghem.

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
+358 (0)50 348 4525
matias.osterberg(at)sydkusten.fi


Är du nyfiken på branschen eller på kampanjen, kolla här:

 

Dela, följ, gilla och kommentera kampanjens inlägg på sociala medier:

 

Vi behöver de bästa för att fostra våra barn. Förr i tiden behövdes en hel by – nu behöver vi de allra bästa proffsen!
Mona Forsskåhl, rektor, Yrkeshögskolan Arcada

Alla barn förtjänar bästa möjliga förutsättningar inför framtiden. För det behövs kvalitativ småbarnspedagogik och uppskattad personal.
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Ordförande, Sydkustens landskapsförbund rf

Matias Österberg