En lekplats utanför ett daghem. Ett litet barn står vid en klätterställning.

Dörröppnare till framtiden

24.03.2022 kl. 07:53
På Sydkustens landskapsförbund har vi sedan början av februari kört kampanjen ”Ditt barn. Mitt jobb. Vår framtid”.

Kampanjen är en del av projektet Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb, som startade i augusti 2021. Bakom projektet och kampanjen fanns det uttalade behovet av behörig personal i och med att personalbristen inom småbarnspedagogiken är akut på många håll.

Kampanjen har varit aktiv såväl på sociala som i tryckta medier. Personal inom småbarnspedagogiken, personer i ledande ställning i samhället och studerande inom branschen har uttalat sitt stöd för branschen. Att jobba inom småbarnspedagogiken är definitivt att jobba med och för framtiden.

Samtidigt som personalbristen är akut, är den framför allt en utmaning på lång sikt. Vi behöver flera som väljer att studera till ett yrke inom småbarnspedagogiken. Jämsides med kampanjen, men också före och likaså efter den, besöker projektets koordinator skolor för att ge elever och studerande en rättvist beskrivande bild av vad det innebär att jobba inom småbarnspedagogiken. Det mångsidiga och värdefulla arbetet inom småbarnspedagogiken förtjänar att lyftas upp i alla sammanhang.

Många skolor har tagit emot besöket med öppna armar medan nyttan med ett dylikt ”marknadsföringsbesök” har ifrågasatts i andra skolor. Ändå har responsen efteråt visat att kunskapen om yrkets mångfald inte finns och att det för många unga varit helt ny information. Hur skall de unga kunna inse att branschen är ett reellt alternativ om den informationen inte förs fram?

Det här har fått oss att inse – än en gång – vilken oerhört viktig roll elev- och studiehandledare har i skolorna. Inte bara för att de ska handleda sina elever och studerande i deras skolvardag. Inte heller bara för att de ska uppmuntra till vidarestudier och ett yrke. De utgör därtill en viktig position som dörröppnare när det gäller att tillgodose den egna kommunen med behörig personal i framtiden.

Det handlar inte om att styra de unga in på en viss väg, utan det är en fråga om att uppmuntra de unga att utbilda sig till en bransch där det finns goda möjligheter till ett jobb. Kommunerna har här en ypperlig chans att via sin egen personal (elev- och studiehandledarna) få fram information om alla de yrken som den kommunala sektorn har att erbjuda. Småbarnspedagogiken är en av de branscher där man vet att det kommer att råda brist på behörig personal inom den närmaste framtiden.

Det gäller att öppna dörrarna på många olika plan och tillsammans se till att samhällets grundläggande funktioner har goda förutsättningar att fungera även i framtiden.


Christel Björkstrand
Direktör
+358 (0)50 351 3038
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi

Christel Björkstrand