Fördäcket av en segelbåt för segel. Framför ser man en annan segelbåt för fulla segel. Blått hav, blå himmel.

Tack för mig!

19.05.2022 kl. 08:17
Efter nästan 15 år vid Sydkusten är det dags att bryta upp och tacka för mig.

Det är med blandade känslor jag nu lämnar tryggheten i en fast tjänst och allt vad det innebär. Det känns vemodigt, men samtidigt inspirerande att inte vara riktigt säker på vad som väntar runt hörnet.

Sydkusten är en dynamisk organisation med en bred verksamhet inom kultur och utbildning. Det handlar bland annat om läs- och skrivfrämjande aktiviteter, om ordkonst och grundläggande konstundervisning, om småbarnspedagogik och eftermiddagsverksamhet, om nätverkande och samarbeten, om intressebevakning, om fortbildning och projekt.

Vår verksamhet kan ibland uppfattas diffus och jag måste faktiskt erkänna att jag fortfarande inte riktigt vet hur jag kort och enkelt ska berätta om vad Sydkusten är och vad mitt jobb riktigt gått ut på.

Min arbetsbild har under åren varierat, bland annat beroende på vilka projekt vi jobbat med. När jag ser tillbaka på åren som gått ser jag en mosaik av händelser. I vardagen har det handlat om projektadministration, samarbeten och nätverkande, seminarier, matchningar, utveckling av olika verksamheter och på senare år också en hel del kommunikation. Några större projekt och samarbeten känns speciellt värdefulla, här några:

Kulturprojektet Produforum Åboland, som hade som mål att på olika sätt stötta kulturaktörer i regionen, berättarprojektet Nordiska röster som förverkligades när Åbo var kulturhuvudstad och där vi på olika sätt lyfte fram muntligt berättande samt det åboländska kultursamarbetet VårKultur, där vi tillsammans med en växande skara samarbetspartner lyft fram olika teman, för olika målgrupper, kring olika företeelser eller med utgångspunkt i olika konstformer.

Vi har också satsat på flera större projekt i samarbete med de åboländska museerna för att levandegöra historia, vi har stärkt samarbetet mellan kulturskolorna i Åboland och jobbat med synlighet och verkstäder och nu senast med den gemensamma utställningen Ensam tillsammans. Och mycket annat.

Det har varit en intressant och lärorik tid. Jag har varit lyckligt lottad med trevliga kolleger, intressanta och omväxlande uppgifter och stor flexibilitet. Jag har haft förmånen att få träffa och samarbeta med många olika organisationer och människor och jag gläder mig åt att mycket av det vi gjort och startat upp fortsätter i olika former.

Tack till alla fantastiska kolleger och samarbetspartner och lycka till i fortsättningen! Genom samarbete har vi de bästa förutsättningarna att nå våra mål som för Sydkusten är: Högklassig utbildning. Livskraftig kultur. Meningsfull fritid. På svenska.

Nu seglar jag vidare och avslutar med att citera sista strofen i en av mina favoritdikter: ”I rörelse” av Karin Boye:

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

 

Lena Långbacka
Platschef (t.o.m. 31.7)
044-544 3348
lena.langbacka(at)sydkusten.fi

Lena Långbacka