Utkikspost Skrivande skola - att blicka bakåt och framåt  

31.03.2023 kl. 12:12
Tre år av skrivfrämjande når sitt slut

Onsdagen den 10 maj 2023 kl. 10-16 är det slutseminarium för Skrivande skola (2020-23) Tre år av skrivfrämjande når sitt slut. Samtidigt tänker jag som projektledare att det är då det börjar. Efter tre år uppstår naturligtvis frågan hur vi förvaltar resultat och erfarenheter. Hur fortsätter vi jobba för skrivfrämjande på svenska i Finland? 

De tre viktigaste erfarenheterna i Skrivande skola är:

 • Tillsammans blir vi så mycket bättre. Utan 350 lärarröster hade inte alla skrivstöd och genremallar varit möjliga. Inte heller hade vi lyckats identifiera skolans läs- och skrivgenrer i det som nu är planschen “Hitta rätt i Verktygsbacken!”. Allra minst hade jag som projektledare hittat rätt nivå och anslag för skrivpedagogik i årskurserna 7-9. Resultatet av samarbetet med projektskolorna mynnar ut i den skrivpedagogiska handledningen “Verktygsbacken - skrivpedagogik för alla”. Boksläpp blir det på slutseminariet, därefter distribueras materialet till finlandssvenska skolor i den grundläggande utbildningen.

  Dreamteamet på Övernäs skola i Mariehamn. En del av de 350 lärare som bidragit till kunskap om skolans genrerepertoar i Verktygsbacken.
   
 • Kompetensutveckling tar tid och vinner på att ske kollegialt. Om en skola går in för att förbättra och förändra en verksamhetskultur, så vinner man på att arbeta med hela kollegiet och inte lämna någon lärarkategori utanför. Kollegialt utvecklingsarbete tar tid och det är helt i sin ordning. Ibland kan det till och med vara svårt att se någon förändring. Men när lärarna i projektskolorna blickar tillbaka så kan de se att en hel del blivit bättre. “Eleverna kommer snabbare igång med skrivandet. Skrivandet är något eleverna bara sätter igång med, inget de ifrågasätter längre” som en lärare uttryckte det.
   
 • Elever behöver tydliga ramar för trygghet i skrivandet. Idag skriver vi mycket och hela tiden, vi skriver utan att vi tänker på det i chattar och på sociala medier. Ändå finns det tecken som tyder på att elever utvecklas sämre. (NCU:s publikation 2:2023). Dessutom växer den skrivsvaga gruppen av elever, många skriver gärna men orkar inte bearbeta texterna. (NCU:s publikation 18:2020). Samtidigt är textvärlden spretigare. Genrerna ter sig oändligt många, kontexterna likaså. I den splittrade textvärlden kan skrivundervisningen erbjuda fastar rutiner och trygga ramar för skrivande i alla ämnen. Tack vare skrivstöd, genrelistor och genremodeller minskar frustrationen i skrivandets initialskede och eleverna kan koncentrera sig på innehållet. Relativt fasta och liknande skrivrutiner i alla ämnen skapar mindre stress. 

  Projektledare Annette Kronholm träffar elever i Skärgårdshavets skola på Korpo. 

I slutet av 2022 slog chattbotarna ner på allvar i lärares medvetande. Den första reaktionen hos mig var en total kalldusch; till vad behövs en skrivpedagog i framtiden? Efter en stunds besinning växte tanken i mig att den skrivstöttande läraren behövs mer än någonsin. Behovet av skrivande människor med mål i mun, vassa pennor och genren i sikte behövs mer än någonsin.  

Välkommen på slutseminarium! Anmäl dig HÄR. 

LÄNKAR 

Skrivande skola om AI och chattbotar:
1. “Det doftar inte människa, än mindre sextonåring” podden Fokuserat (13.1.2023) med Sofie Stara: 

2.  ”Förbluffande” – så klarar Chat GPT:s kraftfulla uppföljare av  studentskrivningarna, Hbl 21.3.2023 

3. AI saknar doft och själ – men kan hjälpa eleverna att skriva, Hbl 19.2.2023
 

Annette Kronholm
Projektledare
annette.kronholm (at) sydkusten.fi

Annette Kronholm