Skolbesök behövs för att förändra attityden till småbarnspedagogiken

05.04.2023 kl. 14:32
Klockan är kvart över tio en onsdagsmorgon i mitten av mars. Eleverna i årskurs åtta kommer i en jämn ström in genom klassrumsdörren och sätter sig efter några snurror på sina givna platser. Jag står längst fram i klassen, några steg bakom läraren som kollar närvaron på sin pekplatta medan hen hälsar på sina elever. Alldeles strax är det min tur att ställa mig längst fram i klassen.

Några elever tittar nyfiket på mig och ett varmt sorl hörs, men efter bara någon minut har alla kommit till ro och jag ställer mig till rätta och hälsar alla en riktigt god morgon. Showen kan börja!

Och det är en show utan strålkastare och band. Under skolbesöken presenteras småbarnspedagogiken som bransch, yrkesval och studiemöjlighet. Tillsammans med ambassadörerna för projektet berättas det för elever och studerande varför småbarnspedagogiken är väsentlig och att det är här som barnets lärstig börjar.

”Ett skitjobb”. ”Låter intressant men har tänkt mig något annat”. ”Hade ingen aning om att småbarnspedagogiken är så varierande”. Kommentarerna är många på frågeformuläret som åhörarna kan fylla i efter presentationen. Det som är mest påtagligt är att det finns informationsluckor om själva branschen hos ungdomarna. Men att tycka att det är "ett skitjobb", det berör och bekräftar att skolbesöken är någonting som behövs och är viktiga för att en attitydförändring ska ske. Branschen måste stärkas på många olika sätt.

Under februari och mars körde projektet en kampanj, huvudsakligen på sociala media, där det öppnades upp vad småbarnspedagogiken är, hur det är att studera inom branschen och varför småbarnspedagogiken är en väsentlig del av barnets utveckling. Kampanjen ville lyfta fram en autentisk bild av branschen och beskriva VAD småbarnspedagogik är. Nu när kampanjen är avslutad visar siffrorna att kampanjen har nått ut till en stor del av målgruppen: unga personer som inom den närmaste framtiden kommer att välja sin fortsatta lärstig på andra eller tredje stadiet. Kanske ett skolbesök eller inlägg på TikTok och Instagram har påverkat positivt och att man insett att studier inom småbarnspedagogiken kan vara ett alternativ.

Jag vill ännu inte släppa kommentaren om att det är ett ”skitjobb” att jobba inom småbarnspedagogiken. Den specifika kommentaren är viktig att minnas. Den beskriver hur lite den allmänna opinionen egentligen vet om själva branschen och hur viktig småbarnspedagogiken är för barnens utveckling. Att mäta en attitydförändring är utmanande eller rent av omöjligt på kort sikt. Men skolbesök och kampanjer behövs för att det ska ske en förändring i attityden till hela småbarnspedagogiken.

Emilia Christiansen
Projektkoordinator
Instagram @smabarnspedagogiken
TikTok @smabarnspedagogiken
 -----------------------------------------------------
Projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb finansieras av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Tre smeder och Föreningen Konstsamfundet.                                           
Emilia Christiansen