Regeringsförhandlingarna stakar ut de närmaste fyra åren

16.05.2023 kl. 13:03
Det är drygt en månad sedan riksdagsvalet och för tillfället pågår regeringsförhandlingar.

Förhandlingarna leds av Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo och naturligtvis vet vi ännu inget om innehållet i ett kommande regeringsprogram. Det har dock klart signalerats att den offentliga skuldsättningen måste minska. De fyra partier som deltar i regeringsförhandlingarna, Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska Folkpartiet och Kristdemokraterna, förhandlar som bäst om konkreta metoder för hur den offentliga skuldsättningen ska minskas och var nedskärningarna ska ske samt i hur stor omfattning.

”Högklassig lärstig – levande kultursektor – meningsfull fritid – på svenska.”

Inför valet gick Sydkustens landskapsförbund ut med detta centrala budskap till partier, beslutsfattare och väljare. I Sydkustens uppdrag ingår bland annat att arbeta för de svenska utbildningspolitiska frågorna samt främja de svenska kultursträvandena. I vårt valprogram lade vi fram bl.a. vikten av satsningar på småbarnspedagogiken och att stärka attraktionsnivån till branschen. Vi vill se en säkerställd tillgång till läromedel på svenska av hög kvalitet och ökade satsningar på läs- och skrivfrämjande. Inom kultursektorn vill vi se satsningar på en likvärdig och jämställd tillgång till kultur, konst och konstundervisning samt satsningar på utbildningen inom olika kulturbranscher. För att trygga en meningsfull fritid på svenska för barn och unga vill vi se bland annat utvidgade satsningar på ordkonstverksamhet samt en tillgänglig och bred fritidsverksamhet för alla barn och unga. För att trygga en levande tvåspråkighet understryker Sydkustens landskapsförbund vikten av att nationalspråksstrategin från 2021 ska implementeras och följas upp.

I valkampanjen inför riksdagsvalet bedyrade de flesta partierna att inga nedskärningar görs inom utbildningen. Jag hoppas att de står fast vid sitt löfte. Och att det även gäller kultursektorn samt fritidssektorn för barn och unga. Utbildning och kultur i olika former är hörnstenar i ett bildningssamhälle. För mig är kunskap, kultur och bildning de bästa recepten mot extremism, intolerans och populism. Satsningar på tillräckliga resurser till småbarnspedagogiken, skolorna, ett brett kulturutbud, konstundervisning och meningsfulla fritidsaktiviteter skapar avgörande förutsättningar för ett välmående samhälle.  På så sätt byggs grunden för välmående, kunniga och reflekterande individer med ett intresse för att på ett konstruktivt sätt bygga upp vårt gemensamma demokratiska samhälle.

Regeringsförhandlingarna och regeringsprogrammet stakar ut vägen för de närmaste fyra årens politik. Effekterna av den politik som förs kommer dock att sätta prägel på vårt samhälle längre än så. Jag önskar förhandlarna lycka till med förhoppningen om att inga nedskärningar drabbar utbildnings- eller kultursektorn. Jag vill se långsiktiga satsningar på vårt bildningssamhälle!

Anna-Karin Tötterman
Utbildningsplanerare
Sydkustens landskapsförbund r.f.

Anna-Karin Tötterman