Nya förbundssekreteraren här hej!

28.09.2023 kl. 23:00
Som Sydkustens Landskapsförbunds tf. förbundssekreterare anställdes för tiden 09/2023 - 03/2024 Kristian Meurman.

Nu när jag börjar vara varm i kläderna och har redan några veckor av arbete bakom mig som förbundssekreterare (tf.), är det dags att ta steget ut i det offentliga livet. 

Eller nåja, det kanske kunde formuleras om som ett steg i det offentliga livet som förbundssekreterare, emedan jag ju nog som freelancer inom kulturbranschen sedan 1994 gjort min beskärda del för att komma ut i offentligheten och också till viss del hållas där.

Jag heter Kristian Meurman och har haft glädjen sedan 6 september 2023 att arbeta som förbundssekreterare (tf.). Jag är utexaminerad från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet som politices kandidat med sociologi som huvudämne. Men om det är någon läsare som tycker att mitt ansikte ser bekant ut ur andra sammanhang, har jag faktiskt en tidigare anknytning till Sydkusten genom att jag varit årsmötesrepresentant för min tidigare hemstad, Esbo. 

Mitt långvarigaste yrke har dock varit musiker. Jag började mitt förvärvsarbete som turnerande musiker som 14-åring och denna långvariga del av mitt arbetsliv har varit en väsentlig del av min identitet alltsedan dess. Vid sidan av musikeryrket, något jag brukat periodvis ha som min huvudsyssla, har jag också en över två årtionden lång historia inom restaurangbranschen. Senast fungerade jag som restaurangchef för den anrika Restaurang Svenska Klubben i Helsingfors - tills coronapandemin kom och ställde till det och jag tyckte det var dags att sadla om. 

Sagt och gjort: jag återvände till skolbänken för att starta om mina studier som under ungdomsåren blivit på hälft. Egentligen passar detta ypperligt in på min personlighet, då jag alltid varit en stark förespråkare för livslångt lärande och gärna själv vill föregå som gott exempel för detta. 

Som förbundssekreterare ämnar jag göra mitt bästa för att hålla rutinerna rullande på kontoret, hjälpa till med stöduppgifter gällande de många projekten och givetvis se till att hela den fantastiska personalen på Sydkusten har alla praktiska angelägenheter i ordning. Vare sig det gäller lunchsedlar, researrangemang eller hjälp med budgetuppföljning. Det är också jag som svarar i telefonen då man ringer till Helsingforskontoret.

Jag ser verkligen fram emot detta halvår på Sydkusten och hoppas på många glada möten både med representanter för kommuner, våra kunder och samarbetspartners. 

Det jag tagit med mig från min föregående arbetsplats - Försvarsmakten - är att vid kvistiga frågor inte svara: "jag vet inte", utan "jag vet inte ännu, men jag ska ta reda på!"

Kristian Meurman