Läsglädje - läsning med de yngsta

11 September 2019 kl. 10.30–16.30

Program

10.30–11.00  Kaffe

11.00–11.30  Inledning, Ann-Christin Furu, Helsingfors universitet
De nya finlandssvenska läsambassadörerna presenterar sig,
Henrika Andersson & Amanda Audas-Kass

11.30–13.00  Visa vägen till boken, Anne-Marie Körling,
lärare, författare och tidigare Sveriges Läsambassadör
En föreläsning om att visa vägen till boken och skapa gemenskap kring den. Då vi läser riktar vi oss inte till en mottagare utan en gemenskap, där vi möter ett innehåll tillsammans. Bilderboken vimlar av ord, idéer, platser och miljöer som vi alla kan relatera till och en bildvärld att utforska.

13.00–14.00  Lunch på egen bekostnad

14.00–15.00  Presentationer av aktuella läsfrämjande projekt och satsningar
> Läsrörelsen och andra nationella projekt,
Belinda Kardén, Utbildningsstyrelsen
Barbro Enckell-Grimm, Läscentrum
> Bokpaket för daghem, Maja Ottelin, Sydkustens ordkonstskola
> SUSTE - om hur man kan arbeta med skapande kring böcker,
multimodal storytelling och hållbarhet inom småbarnspedagogiken.
Ann-Christin Furu, Helsingfors universitet
> En hälsning från Svenska Yle, BUU

15.00–15.30  Kaffepaus

15.30–16.15  Workshops
Deltagarna har möjlighet att välja mellan olika workshops

16.15–16.30  Avslutningsord och sammanfattning av dagen

Seminariet är kostnadsfritt.

Mera information

Anmälningar här senast 1.9

Välkommen!Plats
Helsingfors centrumbibliotek, Ode
Tölöviksgatan 4, Helsingfors