Publikationer

Här kan du läsa om och ladda ner eller beställa Sydkustens publikationer.

Sjutton texter om läsning

Beskrivning
En bok som samlar blogginlägg och kolumner skrivna av Katarina von Numers-Ekman under hennes tre år som finlandssvensk läsambassadör. Boken riktar sig till föräldrar, pedagoger och andra som intresserar sig för barns och ungas läsande.

Ge ditt barn en gåva - Anna lapsellesi lahja

Beskrivning
Informationsbroschyr för familjer med tvåspråkiga barn utgiven i samarbete med Folkhälsan och Svenska Finlands folkting.

Kulturkokbok

Beskrivning
En bok med verktyg och ingredienser för kulturproduktion och samarbete. I Kulturkokboken hittar du recept för projektarbete, ansökningar, kompetenshöjning och synlighet för konst och kultur. Boken är skriven utifrån erfarenheter av kulturprojektet Produforum.

Meningsfull eftermiddag i skolan

Beskrivning

Information om skolans eftis- och klubbverksamhet.

 

Välj kultur

Beskrivning
Presentation av konstnärer och kulturaktörer i Åboland och Nyland. Broschyren gavs ut 2014 inom projektet Produforum Åboland.

Naturberättelser

Beskrivning

I boken finns tips för berättarprojekt med särskild fokus på människans förhållande till allt annat levande.

Boken producerades inom projektet Nordiska röster. Kontakta Sydkustens kansli för mera information.

Bron till berättelsernas värld

Beskrivning

Handbok för vuxna som vill dela berättelser med barn och unga. I boken presenteras olika metoder för berättarprojekt. Boken producerades inom berättarprojektet Nordiska röster.

Konstakta Sydkustens kansli för mera information.

Det var en gång en Dinosaurie

Beskrivning

Tolv grundskolelärare från Åbo och Åboland deltog i projektet Berättelsejakten, ett delprojekt inom Nordiska röster, genom att pröva på att använda muntligt berättande i undervisningen. I boken presenteras resultatet av deras arbete.

Boken utkom 2011. Ta kontakt med Sydkustens kansli för mera information.