Tamburbibliotek startade i två nya daghem

16.12.2022 kl. 13:04
Projektet Rätt bok på rätt plats körde igång två nya tamburbibliotek i Korsholms kommun.

Daghemmen i Tölby och Kuni har nu böcker från kommunbiblioteket som familjerna lätt kan låna hem.

Mer om projektet kan du läsa här eller på facebook och Instagram #rättbokpårättplats