Kulturarbetardagarna – mötespunkt, smältpunkt och startpunkt

14.06.2024 kl. 10:00
I oktober ordnas ett två dagars seminarium för alla som arbetar med kultur på svenska i Finland. Kulturplanerare Tove Hagström vill bjuda deltagarna på insikter, info och ingångar till nya samarbeten.

– Det är viktigt att nätverka och att tillsammans diskutera aktuella kulturfrågor. De som jobbar med kultur har redan ett bra tag haft olika utmaningar att handskas med, och nu är det aktuellt med nedskärningar som väcker frågor kring hur vi ska göra kultur i framtiden. Vi behöver vara kreativa tillsammans och då är det till stor nytta att träffas under Kulturarbetardagarna, säger Tove Hagström, kulturplanerare på Sydkustens landskapsförbund.

Ett stort kulturseminarium och möjlighet att nätverka med hela kulturfältet är sådant som önskats av de kulturansvariga i Sydkustens medlemskommuner. Som organisation vill Sydkusten främja kulturverksamhet på svenska inte bara i de 16 medlemskommunerna utan i hela Svenskfinland och har därför hand om arrangemanget av årets Kulturarbetardagar.

– Evenemanget har gått från ett format till ett annat och ordnades senast år 2022 av Svenska kulturfonden i Helsingfors. I år har Sydkusten fått i uppdrag att arrangera dagarna med Kulturfondens finansiering och programmet i Åbo och Pargas kommer att bjuda på flera intressanta talare, scensamtal, workshoppar och kulturupplevelser under temat ”Kulturkris och kulturkraft”.

Resiliens och artificiell intelligens

Dagarna inleds på Åbo Svenska Teater där teaterchef Kira-Emmi Pohtokari kommer att tala om hur det är att arbeta i kreativa branscher i osäkra tider och äldre universitetslektor Tomi Slotte Dufva talar om AI, som en del kulturarbetare kanske ser nyttan med och redan använder, men som också väcker frågor. Kulturanalys Norden som arbetar med att analysera kulturpolitiska tendenser och effekter i Norden har tagit fram en tankeväckande rapport om kulturens roll och nytta i samhället. Den kommer att presenteras av analytiker Pelle Amberntsson från Sverige som talar under rubriken Kultur – till vilken nytta?

– Kulturabetardagarnas scensamtal fokuserar på högaktuella och tankeväckande frågor om kulturens roll i samband med stora kriser och utmaningar inom säkerhet och ekonomi. Hur kan vi säkerställa ett rikt kulturliv då kassan sinar på många håll? Hur kan vi vända det som känns som en kris till något bättre? I samtalen deltar bland andra artisten Fredrik Furu och Svenska kulturfondens direktör Sören Lillkung, berättar Tove Hagström.

– För dem som arbetar med kultur inom det kommunala fältet är Centret för konstfrämjande Taikes rapport om att utvidga Finlandsmodellen till seniorkultur av särskilt intresse. Vi kommer också att få veta mera om Taikes och föreningen Kultur för allas dialogkort om mångfald. Dialogkorten är ett nytt verktyg för att främja konst- och kulturtjänsternas jämlikhet och hållbarhet så att alla känner sig välkomna.

Kultur från förr och nu i Åboland

Kulturarbetardagarna erbjuder deltagarna möjlighet att se den kritikerrosade föreställningen Fröken Julie från år 1888 som har uppförts flera gånger förut på Åbo Svenska Teater, Finlands äldsta teaterhus byggt år 1839. ”Föreställningen tar starkt avstamp i den tid då klassikern är skriven men synar maktstrukturerna både vad gäller sociala positioner och kön genom en modern lins”, enligt ÅST beskrivning av uppsättningen.

I Kulturarbetardagarna ingår också en utfärd till Pargas med kulturupplevelser i form av guidning, hembygdsmuseum och en presentation av Pargas Ungdomsshow. Ungdomsshowen är en storsatsning för och med unga i åldern 13–20 år som ordnats sedan år 2000 och kombinerar flera olika konstformer till en estradshow. Grundtanken är att alla får vara med och de unga själva är aktiva i hela arbetsprocessen från första idéstadiet till att repetera, marknadsföra och uppträda under spelperioden.

– Frågor om ungdomars välmående är något som känns mycket aktuellt och viktigt, inte minst ur ett kulturperspektiv. En av de inbjudna talarna i Pargas är Saija Westerlund-Cook, sakkunnig i familjearbete och verksamhetsutvecklare i ungdomsfrågor vid Folkhälsan, berättar Tove Hagström.

– Jag vill att alla åker hem uppfyllda av kulturkraft! Med nya tankar och kontakter i bakfickan och projektidéer nedskrivna i sina anteckningsböcker eller telefoner. Jag hoppas att Kulturarbetardagarna stärker känslan av att det går att fortsätta skapa och att vi som arbetar i kreativa branscher behövs. Kulturarbetardagarna ska påminna om och synliggöra den kompetens och bredd som finns inom kulturbranschen, säger Tove Hagström.


Kulturarbetardagarna 2024 ordnas med finansiering från Svenska kulturfonden