Nytt material för läshörnor och tamburbibliotek

28.02.2024 kl. 10:00
Projektet Rätt bok på rätt plats har gett ut nya material för att ge barn och unga möjligheter att läsa och låna böcker i nya miljöer. Materialen riktar sig till biblioteken.

Under två års tid har projektet skapat nya platser där barn, unga och familjer kan möta böcker och läsinspiration. Nu kan alla som vill ladda ner material med anvisningar för att starta läshörnor och tamburbibliotek. Båda koncepten bygger på tanken att inspirera till läsning på nya platser och att bygga upp lokala samarbeten mellan bibliotek, idrottsföreningar och daghem som kan leva vidare efter projektets slut.

Är ni som bibliotek, daghem eller idrottsevenemang intresserade av att genomföra liknande verksamhet själva? Ladda ner våra materialpaket eller ta kontakt med oss så kan vi berätta mer.

Mikael Gros, projektledare
mikael.gros(at)sydkusten.fi

Läshörnor på idrottsevenemang

Konceptet med läshörnor på idrottsevenemang har skapats tillsammans med lokala bibliotek. Läshörnor har redan satts upp på bland annat Stafettkarnevalen och handbollsturneringen Sjundeåcup där barn och unga fått varva ner mellan aktiviteterna och möta läsning och läsinspiration i en trygg miljö kopplad till deras idrottsintresse.
 

Tamburbibliotek på daghem

Tamburbiblioteken riktar sig till daghem och går ut på att man bygger upp ett fysiskt bibliotek med lånehyllor i daghemmets tambur. Där kan familjerna dagligen möta läsning från det lokala biblioteket och lätt låna hem högläsning.

Ebban-chatten sätter punkt

I sju år har Sydkusten upprätthållit en chatt med boktips för elever och lärare inom den finlandssvenska boktjänsten Ebban. I höst läggs chatten ner då Ebban övergår till tjänsten BookBites.Läs mera »
20.06.2024 kl. 11:07

Kulturarbetardagarna – mötespunkt, smältpunkt och startpunkt

I oktober ordnas ett två dagars seminarium för alla som arbetar med kultur på svenska i Finland. Kulturplanerare Tove Hagström vill bjuda deltagarna på insikter, info och ingångar till nya samarbeten.Läs mera »
14.06.2024 kl. 10:00
Ina Ylitervo, Tanja Nivaro Thomssen, Filippa Belfrage och Emilia Christiansen.

Trygghet, tillit och samarbete bygger goda grunder

Det treåriga projektet för att lyfta småbarnspedagogiken avrundades med ett slutseminarium den 7.6. Under seminariet betonades vikten av målmedvetet arbete för att stötta barn och unga i en tid av stora omvälvningar.Läs mera »
13.06.2024 kl. 09:53