Material att ladda ner

Sydkusten har under åren gjort ett flertal utredningar och rapporter samt gett ut broschyrer och böcker. Klicka på bilden till höger för att ladda ner.
 

Pedagogiskt material
Pedagogiskt material till den prisbelönta kapitelboken Våffelhjärtat av Maria Parr. Materialet är utarbetat av läsambassadör Katarina von Numers-Ekman i samarbete med klassläraren Ulrica Brunberg, m.fl.

Sjutton texter om läsning
En bok som samlar blogginlägg och kolumner skrivna av Katarina von Numers-Ekman under hennes tre år som finlandssvensk läsambassadör. Boken riktar sig till föräldrar, pedagoger och andra som intresserar sig för barns och ungas läsande.

Rassel prassel puss. Idématerial för småbarnspedagogik
För dig som jobbar med de yngsta barnen. Ett mångsidigt pedagogiskt materialet som bygger på Hanna Lundströms och Maija Hurmes underbara bok Rassel prassel puss. Poesi för nybörjare (Sets, 2015). Syftet är att visa hur mångsidigt man kan använda poesin i småbarnsfostran.
 

Morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland
- en situationsrapport

Rapporten innehåller statistik och fakta om eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland 2015. Rapporten baserar sig på en enkät som riktades till alla eftisledare samt alla svensk- och tvåspråkiga kommuners ansvarspersoner för moron- och eftermiddagsverksamheten.

          

 

 

 

                   

Eftiskompetens
Rapporten presenterar hur morgon- och eftermiddagsverksamheten arrangeras i olika kommuner och av olika organisationer.

 

Svenskfinland berättar
I publikationen "Svenskfinland berättar – en resa längs kusten" bjuds på ett urval av de berättelser som därefter samlats in på berättarkvällar, genom brev, diskussioner och telefonsamtal.

 

Ge ditt barn en gåva - Anna lapsellesi lahja
Informationsbroschyr för familjer med tvåspråkiga barn utgiven i samarbete med Folkhälsan och Svenska Finlands folkting.

Meningsfull eftermiddag i skolan
Information om skolans eftis- och klubbverksamhet.

Kulturkokbok
En bok med verktyg och ingredienser för kulturproduktion och samarbete. I Kulturkokboken hittar du recept för projektarbete, ansökningar, kompetenshöjning och synlighet för konst och kultur. Boken är skriven utifrån erfarenheter av kulturprojektet Produforum.

Välj kultur!
Våren 2014 uppdaterades det häfte som utkom 2012 av Sydkustens nätverksprojekt Produforum Åboland. Den nya versionen finns enbart i digital form.

Häftet innehåller uppgifter om kulturaktörer och konstnärer i Nyland och Åboland som erbjuder sina tjänster till olika sektorer, som dagisar, skolor, vården, företag, biblitoek m.fl. Aktörerna representerar olika konstgrenar, t.ex. musik, dans, storytelling, hantverk och drama.

 

Böcker att beställa

Böcker om ordkonst och berättande. Kan köpas från Sydkusten, beställ på följande adress: helsingfors(at)sydkusten.fi


Pris: 10€


Pris 10 €

Pris 5 €

Pris 10 €

Reseräkning

Blankett för reseräknining km-ersättning och dagtraktamente


Blankett för reseräkning biljetter, logi, material, övrigt

 

Logo

Sydkustens logo kan laddas ner som  liggande eller som stående. Om du önskar Sydkustens logo i något annat format än pdf, ta kontakt med kansliet, helsingfors(at)sydkusten.fi.

Sydkusten

Sydkusten vertikal