Rapporter

Sydkusten utreder regelbundet aktuella frågor inom sitt verksamhetsområde. Frågor som de senaste åren varit på agendan är personalsituationen inom småbarnspedagogiken, behörighet bland lärare i huvudstadsregionen och kompetens inom morgon- och eftermiddagsverksamhet för barn.

I samband med årsmötet ger Sydkusten ut en årsrapport som beskriver verksamheten under året.

 

Årsrapport 2023

Beskrivning

Årsrapporten presenterar en sammanfattning av Sydkustens verksamhet 2023. Läs om hur vi arbetat för att främja utbildning och kultur på svenska genom flera olika projekt och den fortlöpande verksamheten.

Årsrapport 2022

Beskrivning
Årsrapporten berättar om Sydkustens verksamhet 2022. Läs om hur vi arbetat för att främja utbildning och kultur på svenska, om våra målsättningar och konkreta åtgärder på området.

De finlandssvenska läsambassadörernas slutrapport 2019-2022

Beskrivning
Under tre års tid har författaren och skådespelaren Henrika Andersson samt modersmålsläraren och författaren Amanda Audas-Kass fungerat som läsambassadörer i hela Svenskfinland. I slutrapporten presenteras projektet i olika artiklar.

 

Årsrapport 2021

Beskrivning
Årsrapporten berättar om Sydkustens verksamhet 2021. Läs om hur vi arbetat för att främja utbildning och kultur på svenska, om våra målsättningar och konkreta åtgärder på området.

Årsrapport 2020

Beskrivning
Årsrapporten berättar om Sydkustens verksamhet 2020. Den beskriver hur vi arbetat för att främja utbildning och kultur på svenska och vilka konkreta måsättningar vi strävat efter att uppfylla.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet 2020

Beskrivning

En situationsrapport över morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland 2020.

I kartläggningen har man fokuserat främst på personalen, arbetsförhållanden, behörighetsgrad och synen på det egna jobbet samt verksamheten i gruppen. I kartläggningen framkommer också hur mycket morgon- och eftermiddagsverksamheten används i Svenskfinland och bl.a. vad den kostar för familjerna i de olika kommunerna.

Årsrapport 2019

Beskrivning
Sydkusten utger sin årsrapport i samband med förbundsmötet varje år. Rapporten kompletterar den verksamhetsberättelse som ingår i årsmöteshandlingarna och ger en mera heltäckande bild av verksamheten i text, bild och siffror.

Skärgårdshistoria med många sinnen

Beskrivning
Målet med projektet var att dokumentera och presentera skärgårdshistoria med hjälp av ljud och film. Inom projektet producerades ett fyrtiotal filmer, ljudmiljöer skapades, animationer gjordes och berättelser och ljud spelades in för att kunna levandegöra historia i skärgårdsmuseerna. Materialet finns tillgängligt på museerna via QR-koder samt på webbplatsen historiarum.fi.

Småbarnspedagogiken i Svenskfinland 2019

Beskrivning

En granskning visar på stora skillnader i personaltillgång och behörighet samt i språkförhållanden på daghemmen i Svenskfinland.

Sydkustens landskapsförbund har kartlagt behörigheten hos daghemspersonalen i de tvåspråkiga kommunerna i Finland. Förutom personaltillgång har barnens språkbakgrund samt daghemmens språkstrategier utretts. Utredningen är en uppföljning av tidigare utredningar Sydkusten genomfört för sina medlemskommuner. Utredningen omfattar 30 tvåspråkiga kommuner i Svenskfinland.

 

Årsrapport 2018

Beskrivning

Sydkusten utger sin årsrapport i samband med förbundsmötet i april varje år. Rapporten kompletterar den verksamhetsberättelse som ingår i årsmöteshandlingarna och ger en mera heltäckande bild av verksamheten i text, bild och siffror.