Dijonne Senappe och Dag Bladh på skolbesök

23.11.2018 kl. 08:44
Lilla ordboets karaktärer kan nu beställas till skolor i huvudstadsregionen för intensiva ordkonstverkstäder.

Lärare som haft Lilla ordboet-kappsäcken i sin klass och som vill fortsätta jobba med materialet kan nu att beställa intensiva verkstadspaket med någondera karaktären från Lilla ordboet, Dijonne Senappe eller Dag Bladh. Paketen består av totalt tre 90-minuters lektioner, en gång per vecka, tre veckor i rad.
 
Genom de personliga besöken får barnen en mera mångsidig övning i olika former av ordkonst såsom berättande, repliker, nyhetsnotiser, ordspråk, gåtor och improviserat berättande. Eleverna får impulser att utforska och gestalta sin tillvaro med ord och träna upp sina kommunikativa färdigheter. 

Det övergripande målet med projektet är att öka intresset för ordkonst och läsning och därigenom också stöda elevernas inlärning genom att stärka den språkliga uttrycksförmågan. Verkstäderna tränar eleverna i flera av de centrala kompetensområdena i de nya läroplansgrunderna 2016, så som t.ex. digital kompetens, multilitteracitet, kulturell kompetens, arbetslivskompetens och hur man kan delta och påverka samhället och sin egen vardag.

De två karaktärerna gestaltas av Ordkonstskolans ledare och fokuserar på olika teman beroende på vilken kappsäck klassen har haft. Man kan alltså beställa en verkstad med antingen Dag Bladh eller Dijonne Senappe. Alla deltar på egna villkor och med egen input. Skolbesöken sker i huvudstadsregionens städer Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla och riktar sig till elever i åk 3-6.

Är din skola intresserad? Då kan du boka tid för två klasser/per skola. Max antal elever per klass är 25. Deltagandet förutsätter också att klassen tidigare har gått igenom Lilla ordboet-kappsäcken.

Följande tider finns att boka 2019:
Paket 1: måndagar 21.1, 28.1, 4.2  kl. 8:15-9:45 (klass x) och kl.10:15-11:45 (klass y)
Paket 2: torsdagar 24.1, 31.1, 7.2,  kl. 8:15-9:45 (klass x) och kl.10:15-11:45 (klass y)
Paket 3: onsdagar 23.1, 30.1, 6.2,  kl. 8:15-9:45 (klass x) och kl.10:15-11:45 (klass y)
Paket 4: torsdagar 28.2, 7.3, 14.3,  kl. 8:15-9:45 (klass x) och kl.10:15-11:45 (klass y)
Paket 5: torsdagar 21.3, 28.3, 4.4,  kl. 8:15-9:45 (klass x) och kl.10:15-11:45 (klass y)


Ta kontakt via ordkonst(at)sydkusten.fi för att beställa karaktärsbesöken!
 


Iréne Poutanen
Ledande ordkonstledare
Sydkustens ordkonstskola
045-894 4088
irene.poutanen(at)sydkusten.fi