Kultursmaker under VårKultur 2019

21.01.2019 kl. 15:51
Åboländska mattraditioner, berättarstunder och insamling av matminnen, matfilmer, soppteater, stilleben-tasting, food-jam, inspirationsdagar och matprat kring olika teman hör till planerna för årets VårKultur.

Det handlar om ett kultursamarbete i Pargas, Kimitoön och svenska Åbo som detta år infaller 6-22.4. Sydkustens landskapsförbund koordinerar satsningen som nu ordnas för 12:e gången.

Mat och matkultur är ett tema som har inspirerat många till att delta i samarbetet med program av olika slag. VårKultur bygger på ett nätverkssamarbete som är öppet för alla intresserade och arrangörerna hälsar att alla aktörer som lyfter fram olika synvinklar på temat är välkomna med. Arbetsgruppen för VårKultur kan erbjuda stöd och uppbackning för idéer, samarbetsparter och idéutbyte samt synlighet, medan arrangörerna själva står för kostnaderna för sitt eget program.

Inom VårKultur vill man i år även uppmärksamma problemen med plastavfall genom att delta i kampanjen plastfri skärgård. Det är en naturlig del av temat, eftersom en stor del av det plastavfall som kommer ut i naturen kopplat till ätande och drickande på olika sätt: engångsartiklar, sugrör, flaskor och burkar, plastpåsar, godispapper samt snabbmats- och andra förpackningar. I praktiken betyder det bl.a. att arrangörerna uppmanas undvika onödig plast.

Det finns fortfarande utrymme för program inom det åboländska smörgåsbordet av kultursmaker. Den som är intresserad av att vara med i samarbetet kring Kultursmaker - Kulttuurimakupaloja bör ta kontakt så fort som möjligt.

Lena Långbacka
044-544 3348
lena.langbacka(at)sydkusten.fi