Mer än en hobby

03.03.2020 kl. 17:34
En kartläggning av den grundläggande konstundervisningen i Svenskfinland publicerades av Kulturfonden på ett seminarium 3.3.2020

Svenska kulturfonden ordnade den 3 mars ett seminarium om den grundläggande konstundervisningen. Lasse Garoff presenterade sin utredning "Mer än en hobby - En kartläggning av den grundläggande konstundervisningen på svenska i Finland".

I utredningen presentaras en rad åtgärdsförslag för en mera jämlik tillgång till konstudervisning i Svenskfinland.

Monica Martens-Seppelin, rektor på Sydkustens ordkonstskola, hade inbjudits att kommentera rapporten. Även undervisningsminister Li Andersson kommenterade rapporten. Andersson säger att hon hoppas att den information som nu samlas in där Svenska kulturfondens nya kartläggning är en av pusselbitarna, ska bidra till en positiv utveckling för den grundläggande konstundervisningen.

Monica Martens-Seppelin lyfte fram vikten av att jämna ut skillnaderna i tillgången på konstundervisning i kommunerna och i finansieringen och verksamhetsförutsättningarna för de olika konstformerna. Hon understöder utredningens åtgärdsförslag och poängterade att det behövs mera samarbete och långsiktighet inom grundläggande konstundervisningen. Åtgärdsförslaget om ett regelbundet diskussionsforum för de svenska aktörerna finns det ett uttalet beov av och förslaget välkomnades av många.

Rapporten är en mycket bra inledning på en diskussion om hur vi vill utveckla barns- och ungas möjligheter att utöva konst och kultur och hur vi fördelar ansvaret och resurserna.

Du kan läsa utredningen här (klicka på bilden):

Läs artikel från SPT om rapporten här