Förbundsmöte på nytt sätt

01.09.2020 kl. 09:53
Sydkustens landskapsförbund r.f.:s ordinarie förbundsmöte hålls onsdagen den 16 september 2020 kl. 14.30.

Mötet hålls i Victoriakvarterets mötesrum på Medelhavsgatan 14 i Helsingfors. Delegaterna, som utsetts av medlemskommunerna, uppmanas dock att i första hand delta per distans. Sydkustens styrelse beslöt på sitt möte 4.8.2020 att rekommendera distansdeltagande  på grund av den rådande pandemin och det osäkra läget ännu i höst. Undantaget är om personlig närvaro är nödvändig på grund av oöverkomliga tekniska orsaker.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden såsom bokslutet 2019, verksamhetsplanen och budgeten 2020 samt val av ordförande och val av styrelsemedlemmar istället för dem som är i tur att avgå. Ordförandevalet spännande: Sandra Bergqvist har meddelat att hon inte ställer sig till förfogande så förbundsmötet får välja en ny ordförande för förbundet. Ordförande väljs för ett år åt gången.

Styrelsemedlemmarna väljs för två år åt gången och årligen avgår hälften. De som nu väljs sitter för perioden förbundsmöte 2020 till förbundsmöte 2022. I tur att avgå är (ersättare inom parentes):

Inger Wretdal  (Lars Nyberg),  Oscar Ohlis (Runa Ismark), Tiina Kujala (Håkan Sandell), Werner Orre (Dick Carstens), Bianca Gräsbeck (Risto Nurmela), Heikki Pakarinen (Veera Hellman), Barbara Westman (Elisabeth Helander), Erica Helin (Annukka Maunula).

Normalt hålls förbundsmötet på våren i någon av de 16 medlemskommunerna. Bilden är från förbundsmötet 2019. Då samlades kommunernas representanter i Villa Lande i Kimitoön. I samband med mötet ordnades ett miniseminarium om läsning och läsfrämjande arbete.


Sydkustens verksamhet 2019 presenteras i årsrapporten.

Läs rapporten här.

 

Mera information:

Christel Björkstrand
Direktör
+358 (0)50 351 3038
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi