Nytt bokpaket till femmor

21.01.2021 kl. 08:15
Sammanlagt 170 bokpaket skickas iväg till femteklasser i Svenskfinland i januari. I paketen ingår pedagogiskt material av Sydkustens ordkonstskola. Läsambassadörerna erbjuder dessutom digitala inspirationsbesök och stöd till lärare.

I paketen ingår tio nya böcker särskilt utvalda för läsare i femman, med teman som tidsresor, vänskap, miljöhot och zombier.

Pedagogiskt inspirationsmaterial

Sydkustens ordkonstskola har utarbetat ett pedagogiskt material som följer med bokpaketet. Inspirationsmaterialet ska främja läsintresset bland skoleleverna och locka till fördjupning med diskussionsfrågor och kreativa ordkonstuppgifter.

Bokpaketet är ett årligt stipendium som klasslärare har möjlighet att ansöka om turvis till årskurs ett och till årskurs fem. I årets paket ingår fem nya finlandssvenska böcker och fem svenska eller översatta böcker med teman såsom vänskap, drömmar, tidsresor, historiska händelser och miljöhot.

- Att välja ut tio titlar bland en mängd fina böcker är en rolig och knepig uppgift, berättar planerare Maja Ottelin på Sydkustens ordkonstkola. I år tipsar vi därför också om fler böcker i samma teman på vår hemsida.
- Flera av de böckerna har också tillhörande lärarhandledningar om ämnen som Förintelsen eller ungas könsidentitet. De här böckerna kan klasserna gärna skaffa fram via biblioteket som komplement till de tio böcker de nu får i gåva.

Blev klassen utan paket?

För klasser som blivit utan bokpaket lönar det sig att kontakta det lokala biblioteket och reservera samma böcker den vägen. Det tillhörande inspirationsmaterialet är ett häfte på 16 sidor med tips på hur man kan fördjupa läsupplevelsen genom diskussion i klassen och eget skapande utgående från böckerna.

Materialet är fritt tillgängligt på nätet och det kan användas i klassen, för självstudier och som stöd för läsning i hemmet. I det nya materialet ingår en tipslista för att öka läslusten också hemma tillsammans skolelevernas föräldrar.

Böckerna och materialet är finansierade av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och delas ut av Förbundet Hem och Skola i samarbete med Sydkustens ordkonstskola som står för bokurvalet och inspirationsmaterialet.

Det pedagogiska materialet och tipsen för mera lässug hemma hittas på ordkonstskolans webbplats.

 

Läsambassadörerna erbjuder stöd

De finlandssvenska läsambassadörerna erbjuder i samband med bokpaketet att under våren 2021 göra ett digitalt inspirationsbesök i klasserna. Under besöket bokpratar de om böckerna i form av ett bok-quiz som hjälper den enskilda eleven att hitta en passande bok. 

För klasslärarna som vill veta mer om böckerna ordnas också en digital träff för lärare i åk 5 där läsambassadörerna kort presenterar varje bok och olika pedagogiska verktyg enligt följande:

Tisdag 2.2 kl 15.00-16.30
Onsdag 10.2 kl 15.00-16.30
Torsdag 18.2  kl 15.00-16.30

Intresserade kan anmäla sig till läsambassadörerna:
Amanda Audas-Kass, amanda.audas-kass(at)sydkusten.fi 
Henrika Andersson, henrika.andersson(at)sydkusten.fi 


Mera information:

Maja Ottelin
planerare, ordkonstskolan 
045-894 4089
maja.ottelin(at)sydkusten.fi