Händer med kaffekoppar, två personer som samtalar.

Kultursamarbete

08.02.2021 kl. 15:18
Sydkusten inleder den här veckan regionala diskussioner om kommunöverskridande kultursamarbeten. Vid de fyra träffarna diskuteras behov av och intresse för gemensamma projekt och satsningar i de 16 medlemskommunerna.

Hösten 2020 gjorde Sydkusten en kartläggning i medlemskommunerna gällande kultursamarbete på svenska. Utgående från enkäten kan konstateras att det finns både intresse för och behov av att samarbeta över kommungränserna. De områden som speciellt lyftes fram är:

  • Forum för idéutbyte, träffar och nätverk
  • Synlighet för kultursektorn och kulturaktörer
  • Gemensamma projekt som passar in i de lokala kulturstrategierna
  • Gemensamma kulturseminarier
  • Samarbete kring grundläggande konstundervisning på svenska.

För att konkretisera tankarna och fördjupa idéerna kring samarbete ordnas fyra regionala diskussioner. Diskussionerna ordnas virtuellt och första träffen ordnas med Pargas, Kimitoön och Åbo. Därefter följer västra Nyland, huvudstadsregionen och östra Nyland.

Bland annat är det aktuellt att fundera på tema och förverkligande av eventuella regionala kulturseminarier. En annan fråga som kommer att diskuteras är om det finns intresse för att utveckla kultursamarbetet VårKultur, ett temasamarbete som tills vidare ordnats i Åboregionen.

Sydkustens uppdrag är att stöda medlemskommunernas arbete för kvalitativ service på svenska inom utbildning och kultur. Genom en kontinuerlig dialog med kommunerna kan samarbetet inom olika nätverk stärkas. Sydkusten har även beredskap att ta sig an projekt som behöver en huvudman, inom ramen för förbundets kompetens.
 

Mera information:

Lena Långbacka
Platschef
044-544-3348
lena.langbacka(at)sydkusten.fi