stämningsskapande bild med gula detaljer, pennor, papper, glasögon, en hand som håller i en kaffekopp.

Glädjande finansieringsbesked

23.03.2021 kl. 14:36
Sydkustens verksamhet är mångsidig och omfattande. Just nu har vi flera stora projekt på gång eller i planeringsskedet. Därför är vi mycket tacksamma och glada över de positiva finansieringsbesked vi fått under vårvintern av fonder och stiftelser.

Tills vidare har vi fått glädjande besked av Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Svenska Folkskolans Vänner, Konstsamfundet och av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd. Med understöden kan vi driva en bred verksamhet och satsa på olika projekt för att främja en kvalitativ utbildning och kultur på svenska.

Språkstimulerande verksamhet är en viktig del av Sydkustens arbete. Det här syns i den ordinarie verksamheten, men också i våra språkstärkande projekt Läsambassadörerna, Skrivande skola, Ebban och Läsning i laget. Vår uppfattning är att satsningar på läs- och skrivkunnighet är av avgörande betydelse för den svenska utbildningen. Varje barn och ung människa har rätt till läs-och skrivkunnighet, något som är viktigt både i arbetslivet och för ett aktivt medborgarskap.

De två finlandssvenska läsambassadörerna har i snart två års tid på olika sätt jobbat med läsfrämjande insatser. De har gjort otaliga skolbesök, de har pratat om läsning med elever, lärare, lärarstuderande, anställda inom småbarnspedagogiken och föräldrar. De har utvecklat pedagogiskt material till böcker, startat kampanjer, producerat kortfilmer och satt i gång tamburbibliotek på daghem. Projektet finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, Svenska Kulturfonden och Svenska Folkskolans Vänner.

Inom projektet Skrivande skola, som förverkligas i samarbete med Svenska modersmålslärarföreningen i Finland, inspireras lärarkollegier i skolor i åk 7–9 att tillsammans utveckla sin skrivpedagogik. Målet för projektet är att varje ämneslärare är skrivlärare i eget ämne, vilket förväntas ha en bred språkstärkande effekt på eleverna. Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden och Svenska Folkskolans Vänner.

Läsning i laget är ett projekt som riktar sig till idrottsföreningar med målet att inspirera till kombination av träning och läsning. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen, Lisi Wahls Stiftelse för studieunderstöd, Svenska Kulturfonden och Svenska Folkskolans Vänner. Inom det virtuella skolbiblioteket Ebban har Sydkusten hand om den populära chattfunktionen för svenskspråkiga elever i Finland. Det projektet fortsätter nu inom ramen för det verksamhetsbidrag som Sydkusten fått av Svenska Kulturfonden.

Ett helt nytt projekt för att synliggöra arbetet inom småbarnspedagogiken och öka söktrycket till utbildning inom branschen planeras att inledas under våren. Vi berättar mera om detta projekt lite senare. Hittills har finansiering för projektet beviljats av Svenska Kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner och Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr.

Sydkustens ordinarie verksamhet består av bland annat Sydkustens ordkonstskola, nätverk för småbarnspedagogik och eftermiddagsverksamhet, fortbildning och kompetenshöjande satsningar för pedagogisk personal samt kultursamarbeten som till exempel VårKultur. Verksamheten får bidrag av Svenska Kulturfonden och specifikt för verksamheten i Åboland har Föreningen Konstsamfundet samt Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond beviljat oss bidrag.

Sydkusten verksamhet förverkligas i samarbete med medlemskommunerna och många olika samarbetspartner.

 

Mera information

Christel Björkstrand
Direktör
+358 (0)50 351 3038
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi