63432.jpg

Nytt projekt lyfter fram åboländsk historia

12.04.2018 kl. 09:16
Sedan den första mars jobbar jag med Sydkustens nya projekt Skärgårdshistoria med många sinnen.

Vi vill med projektet lyfta fram gamla arbetssätt, hantverk och föremål från den åboländska skärgården med hjälp av moderna presentationsmetoder. Under Sydkustens tidigare Leader-finansierade projekt Levande historia i Skärgårdsmuseer framkom det att det fortsättningsvis finns ett stort behov av att dokumentera och på olika sätt synliggöra skärgårdens historia.

Det nya projektet har som mål att lyfta fram områdets historia genom att använda mångsidiga och moderna presentationsmetoder i de åboländska museerna.  Men hjälp av ljudmiljöer, audiomaterial, filmsnuttar och dofter kan man aktivera olika sinnen hos museibesökaren och göra besöket intressantare och mera levande.

I början av mars hade vi ett första möte tillsammans med museipersonal och hembygdsaktiva då vi diskuterade vad vi vill och kan göra under projekttiden samt vilka behoven i museerna är. Målet med projektet är att stöda museerna i deras viktiga arbete och utveckla sätt att demonstrera företeelser, hantverk och hur olika föremål fungerar eller låter.

Vi kommer att utreda olika presentationsalternativ, bland annat applikationer, som kan användas i alla medverkande museer. Tanken är att man ska kunna rikta sin telefon eller pekplatta mot ett föremål och i den kunna se en filmsnutt eller höra ett ljud när föremålet används. I flera museer guidas besökaren runt av en guide, materialet vi nu gör ska i första hand fungera som komplement till det som guiden visar eller berättar om. Vissa punkter (app-markörer eller QR-koder) kan vara placerade utomhus så att besökare som kommer till museiområdet när museet är stängt också kan använda appen och på så sätt få ut något av besöket. Avsikten är att så lite som möjligt förstöra interiörer med moderna apparater och därför utgå från applikationer där besökarna kan använda sina egna telefoner eller surfplattor för att tillgodogöra sig informationen. Ett annat mål är att skapa hållbara lösningar, så att materialet kan användas trots att de tekniska hjälpmedlen uppdateras eller förändras.


 

Vanliga frågor i museerna är t.ex. hur ett psalmodikon låter, hur det går till att kärna smör eller hur en separator fungerar. Museerna har inte resurser att demonstrera detta för alla besökare, dessutom är det många föremål som inte tål ett slitage som en kontinuerlig användning skulle innebära. Däremot skulle en kort filmsnutt med ljud kunna visa detta för besökarna. De kan då antingen själva med sina telefoner eller pekplattor se filmen, eller så kan guiden visa den.

Det finns ännu personer som kommer ihåg och kan berätta om egna upplevelser av livet förr och som kan demonstrera hur man använt gamla föremål. Gruppen minskar dock hela tiden så det är viktigt att ta vara på denna kunskap nu. För att föra kulturarvet vidare till nya generationer är det också viktigt att hitta nya sätt att lyfta fram och presentera områdets historia.

Under projektet kommer vi även att ordna gemensamma träffar för idéutbyte och diskussion om samarbete och synlighet. I början av maj ordnar vi en studieresa till Uppsala, där de har utvecklat applikationen ”Visir Uplandia” som visar hur området kring domkyrkan såg ut på 1500-talet. Under studieresan kommer vi också att besöka olika museer i Uppsala län för att få inspiration och nya idéer till museerna i Åboland.

Projektet är ett och ett halvt år långt och finansiärer för projektet är Leader- föreningen I samma båt- samassa veneessä, Svenska kulturfonden och Pargas Lokal-TV r.f.


Marina Saanila
Projektledare
marina.saanila(at)sydkusten.fi
040 596 9911