65481.jpg

Samband mellan kreativitet och empati

27.09.2018 kl. 08:00
Just nu forskas det om empatiförmågan och om den håller på att försvinna då vi kommunicerar genom digitala verktyg i stället för att mötas på riktigt.

Vi vet att hjärnan är plastisk och att vi kan påverka den genom medveten träning. Då man tränar upp förmågor och tankesätt, blir hjärnan starkare inom dessa områden. Exempelvis har man konstaterat att bildkonstnärer har mer aktiva hjärnområden där synsinnet och handkoordinationen befinner sig.  

Vet du vad som händer i hjärnan då du njuter av konst? Områden som relaterar till uppmärksamhet, beslutsfattande och känslor aktiveras, säger empatiforskaren Katri Saarikivi. Hon leder NEMO-forskningsprojektet vid Helsingfors universitet. En konstupplevelse stimulerar alltså hjärnan på ett mångsidigt sätt. Det som är intressant är att under den estetiska upplevelsen aktiveras också ett nätverk i hjärnan som kallas “default mode network”. Då är en person i ett avslappnat tillstånd och leds inte av något färdigt tankemönster. Forskarna kopplar det här nätverket även till kreativt tänkande och empati. Nätverket är nämligen aktivt då vi föreställer oss vad den andra tänker. En utvecklad fantasiförmåga leder alltså till ökad empatiförmåga och vice versa!


Kursdeltagarna är mitt i en övning i att lyssna.

Du kan öva upp din fantasi genom att rutinmässigt gå in i ett tillstånd där du låter din tanke ta över och hitta på fritt. Det kräver dock koncentration. I dagens värld i och med det digitala informationsflödet har vi blivit väldigt duktiga på att tänka i korta snuttar. Samtidigt är det svårare att gå in i djuptänkandet. Detta ville jag behandla under veckoslutets kurs som vi höll i Victoriakvarteret på Busholmen i Helsingfors. Kursen hette “Fantasi genom lek och språk’” och handlade om att upptäcka och utveckla kreativiteten genom medveten kroppsanvändning. Det var vår första kurs av fyra i läsårets utbildning i ordkonstledarskap. Vi talade om hur man kan stöda språkinlärningen och kreativiteten genom rörelse och lek och gjorde kopplingar mellan empatiforskning och skapande. Med inbjudna gäster fick vi även intryck från dans- och dramapedagogiken. 

Karolina Ginman ledde fredagens dansverkstad då hon handledde oss i övningar där vi bekantade oss med den fritt associerande kroppen. Vi fick engagera oss i en givande verkstad där vi fick öva oss i hur rörelse kan locka fram text. Och det var magiskt! På lördagen var det skådespelarna Ylva Edlund och Kristian Thulesius som hade verkstad. Vi tog del av kreativa lekar där vi aktiverade både kroppen och det verbala. En kursdeltagare skrev som feedback att hon “skrattat så hon har ont i magen”. Även om vi ogärna vill att någon skall ha ont någonstans gör denna feedback oss glada! ;)


Händelserna på scenen blev emellanåtvilda och innehöll motorsågar, döda träd och vargar.

Konstfostran har förmåga att skapa utrymme för att uttrycka sig själv och arbeta kreativt tillsammans med andra. Det är upp till oss konstpedagoger att uppmuntra till att uppleva känslan av att skapa och uppleva att lyckas. Effekterna av konsten är inte alltid bara leenden och skratt, fast det många gånger är det. Konsten måste ge utrymme att bearbeta och känna även negativa känslor som skam, ensamhet och smärta. En viktig del i detta är att öva sig i att prova på nya saker och våga visa halvfärdiga idéer. I ett konstsammanhang kan alla uppleva bekanta och främmande känslor i en trygg omgivning. Dessutom leder kreativitet och koncentration till god problemlösningsförmåga. Det handlar alltså om kunskaper vi verkligen behöver. Inte minst i samhällsutveckling, för att uppfinna nytt, hantera stress och ta hand om våra sociala relationer. 

Sydkustens ordkonstskola arrangerar fyra kurser inom utbildningen i ordkonstledarskap det här läsåret. Kurserna är fristående helheter som du kan ta med i ditt bagage vare sig du jobbar med litteratur, pedagogik eller skrivande. Följande kurs hålls på Borgå folkakademi 16-17.11.2018. Temat för kursen är levande barn- och ungdomslitteratur.

Läs mer om kurserna här.

 

Iréne Poutanen
Ledande ordkonstledare
Sydkustens ordkonstskola
irene.poutanen(at)sydkusten.fi
045-8944 088