Nytt år nya möjligheter

13.01.2021 kl. 07:54
Det nya året 2021 är här och det inleds med blandade känslor.

Det mörka coronamolnet hänger fortfarande lågt, men sprickor av ljus kan skönjas. Vad gäller Sydkusten och vår verksamhet har vi fått tänka om i mycket, men tack vare en proffsig, positiv attityd och kämparanda har vi skapat fina planer för det kommande året.

För min egen del kommer jag att dyka in i ett nytt uppdrag som innebär frikoppling och tjänstledighet från en stor del av mina nuvarande arbetsuppgifter för några månader. Uppdraget görs för Svenska kulturfonden och går ut på att utreda hur en utbildning för ordkonstlärare kunde byggas upp i Svenskfinland. Utgångspunkten är att om utbildningen av lärare i ordkonst på svenska ska hålla en hög kvalitativ och likvärdig nivå i hela Svenskfinland i framtiden bör en utbildning formaliseras.

Behov av utbildning för ordkonstlärare

En formell utbildning på svenska för lärare i ordkonst saknas för tillfället. I nationella utredningar har behovet av en utbildningsstig för de nuvarande eleverna och ett utbildningsprogram för ordkonstlärare på universitetsnivå lyfts fram. En fortbildning för potentiella ordkonstlärare har ordnats av Sydkusten vartannat år sedan ca 10 år tillbaka i samarbete med olika utbildningsanordnare, tidigare i samarbete med Borgå folkakademi Akan och de senaste åren med CLL och KulturÖsterbotten.

En utbildad personal är grunder för all professionell verksamhet. Eftersom den dock rör sig om rätt små volymer bör en praktisk och hållbar lösning hittas. Det är förstås också viktigt att följa med eventuella beslut som fattas nationellt och hur man praktiskt planerar och ordnar motsvarande utbildning på finska. Samtidigt som denna utredning görs kommer en motsvarande utredning att göras på finska på initiativ av Föreningen för ordkonstundervisning i Finland / Suomen sanataideopetuksen seura.

Stort intresse för ordkonst

Intresset för ordkonstverksamhet och de metoder som används i ordkonsten har vuxit stadigt i hela Finland den senaste åren. Det är inte bara inom ordkonstskolor och konstfostran som dessa metoder och kunskaper kan tillämpas och behövs. Personal och pedagoger i skolor, inom småbarnspedagogiken, inom eftermiddagsverksamheten, på bibliotek, osv har stor nytta och användning av kreativa metoder och verktyg för att stöda läs- och skrivlusten hos barn och unga. Kort sagt behövs det fler ordkonstpedagoger i vårt samhälle.

Utredningen kommer att försöka hitta lösningar och modeller på frågeställningar som på vilken nivå utbildningen ska ske och vem har examensrätt, vilka instanser kunde handha utbildningen, vilka element ska ingå i utbildningen, osv. Det är också viktigt att fundera på hur verksamheten ska organiseras för att garantera kontinuitet och samma kvalitet i hela Svenskfinland. Alla som har tankar och synpunkter kring dessa frågor får gärna kontakta mig.

Fortbildning för ordkonstledare startar

Men innan vi har en formell ordkonstlärarutbildning kan vi glädjas över att nästa vecka sparka igång en fortbildning för ordkonstledare med hela 34 deltagare från hela Svenskfinland. Fortbildningen arrangeras som ett samarbete mellan Sydkustens ordkonstskola, CLL vid Åbo Akademi, KulturÖsterbotten och Luckan i Helsingfors och finansieras av Utbildningsstyrelsen.  

Läs mer om utbildningen här


Monica Martens-Seppelin
Utvecklingschef
050-3308234
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi