63420.jpg

Sydkusten samarbetar med e-biblioteket Ebban

11.04.2018 kl. 12:35
Sydkustens landskapsförbund tar tillsammans med Emilda Ab över som producent för E-biblioteket Ebban efter Webbhuset.

Samarbetet siktar på att främja läsning och litteraturintresse bland skolelever genom att utveckla pedagogiskt material och stödfunktioner till e-bibliotekets stora utbud av barn- och ungdomslitteratur. Genom att förena Sydkustens ordkonstskolas kompetens i kreativt språkstimulerande undervisningsmetoder med Ebbans e-bibliotek vill man tillsammans göra en läsfrämjande insats med genomslag i hela Svenskfinland.

Webbhuset ger över försäljningen, licenshanteringen, upprätthållandet och den tekniska utvecklingen av Ebban till bolaget Emilda Ab och Ebbans personal flyttar över till Sydkustens landskapsförbund.

Ebban är ett prenumerationsbaserat skolbibliotek på nätet med svenskspråkiga e-böcker och ljudböcker. För en fast årsavgift kan elever och lärare läsa hur mycket de vill och när de vill. Ebban har etablerat sig som virtuellt skolbibliotek och används i dag av var fjärde skolelev och i var tredje skola i hela Svenskfinland, dvs. i 100 skolor med närmare 10 000 skolelever.

Sydkusten har för sin del satsat på barn och ungas läsning och kreativt språkstärkande främst genom projektet den Finlandssvenska läsambassadören (2014-2017) och Sydkustens ordkonstskola med undervisningsgrupper i ordkonst i Nyland och Åboland. Sydkustens ordkonstskola har också en stark koppling till den grundläggande undervisningen genom flera olika skolprojekt och pedagogiska material som stöd för modersmålsundervisningen, bland annat Lilla ordboets inspirationsväskor som lånats ut i över 50 skolor de senaste åren.

Samarbetsprojektet understöds ekonomiskt av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.
 

Agneta Eriksson
Direktör
agneta.eriksson(at)sydkusten.fi
050 546 9299

61585_t.jpg

Sydkustens förbundsmöte 19.4 i Esbo

Sydkustens landskapsförbund r.f. har vid sitt förbundsmöte den 19 april 2018 i Esbo enhälligt omvalt riksdagsledamot Mikaela Nylander (sfp) från Borgå till ordförande. Läs mera »
20.04.2018 kl. 11:39
62918_t.jpg

Kulturvandra under VårKultur 2018

Temat för det åboländska kultursamarbetet VårKultur är i år att kulturvandra. Sydkusten koordinerar satsningen som infaller 13.4-29.4.2018.Läs mera »
09.04.2018 kl. 15:46