Svenskfinland får två läsambassadörer

08.05.2019 kl. 08:27
Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass har utsetts till de nya läsambassadörerna i Svenskfinland.

Läsambassadör x 2 är ett brett finlandssvenskt projekt som bygger vidare på projektet ”Den finlandssvenska läsambassadören” som avslutades 2017. Henrika Andersson (till vänster på bilden ovan), magister i scenkonst och författare samt Amanda Audas-Kass (till höger på bilden), FM och modersmålslärare är de nya läsambassadörerna.

Vägarna till läsning och läsfrämjande arbete är många. Läsfrämjande arbete behöver lyftas fram och uppmuntras, förnyas och utvecklas. I det treåriga projektet kommer läsambassadörerna att vidareutveckla inspirerande verktyg som uppmuntrar barnets fantasi och förbättra koncentrationsförmågan.

Läsambassadörerna kommer i första hand att rikta in sig på läsfrämjande verksamhet för två målgrupper: barn som ännu inte läser själva och barn vars första läsiver riskerar att avta. Under projektet samarbetar de två läsambassadörerna tätt med den svenskspråkiga resursen för Läsrörelsen inom Utbildningsstyrelsen.

Projektet är initierat av Sydkustens landskapsförbund som också fungerar som arbetsgivare för läsambassadörerna. Övriga samarbetsparter är Utbildningsstyrelsens enhet för svenskspråkig utbildning, Kulturösterbotten/SÖFUK, Folkhälsans förbund/språkutvecklande verksamhet, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet. Finansiärer är Svenska kulturfonden, stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska folkskolans vänner.

 

Agneta Eriksson
agneta.eriksson(at)sydkusten.fi
tfn: +358-50 546 9299

 

Stora skillander i personaltillgång och språkförhållanden i småbarnspedagogiken

Sydkustens landskapsförbund har kartlagt behörigheten hos daghemspersonalen i de tvåspråkiga kommunerna i Finland. Läs mera »
19.06.2019 kl. 15:08

Skärgårdshistoria i ljud och bild

Välkommen att se och höra resultatet av projektet Skärgårdshistoria med många sinnen.Läs mera »
12.06.2019 kl. 08:38

Ordkonstskolan söker nya lärare

Sydkustens ordkonstskola rekryterar lokala ordkonstlärare i tre olika regioner; Östra Nyland, Åboland och huvudstadsregionen.Läs mera »
21.05.2019 kl. 15:00