Ebban-chatten sätter punkt

20.06.2024 kl. 11:07
I sju år har Sydkusten upprätthållit en chatt med boktips för elever och lärare inom den finlandssvenska boktjänsten Ebban. I höst läggs chatten ner då Ebban övergår till tjänsten BookBites.

- Ebbans verksamhet avslutas hösten 2024, men skolorna fortsätter att få samma fina e-böcker och ljudböcker genom Ebbans efterträdare BookBites. I samband det här avslutas också chattfunktionen då en sådan funktion inte finns i den nya tjänsten. BookBites kommer i stället att satsa på olika lärarmaterial och lästävlingar för att stöda lärarna i läsinspirationsarbetet, berättar projektledare Mikael Gros som arbetat med Ebban sedan starten.

De finlandssvenska skolornas digitala boktjänst Ebban var en del av Sydkusten åren 2018–2022 och i samband med det startades också Ebbans populära chatt. Chatten har använts i så gott som alla skolor i hela Svenskfinland och har haft aktiva användare bland både elever och lärare. Under coronaperioden nådde chatten en topp med 50 chattbesök per dag då skolorna fick fri tillgång till Ebban tack vare ett extra understöd från fem fonder och stiftelser. Senare har chattbesöken legat stadigt på 25 besök per dag med cirka 150 unika användare varje månad.

- Genom chatten har eleverna och lärarna lätt kunnat få stöd i litteraturval och boktips. Alla möjliga slags frågor har kommit in, från elever som vill hitta nästa bok att läsa till lärare som vill ha en litteraturlista för att jobba kring ett tema i klassen. Eleverna har samtidigt fått öva sig på att kommunicera sina önskemål och funderat mycket på vad deras egna läspreferenser är och hur de ska fråga för att få fler böcker som passar dem, säger Mikael Gros.

Sydkusten kommer att fortsätta stöda läsningen i skolorna via läsfrämjande material och projekt. Mikael Gros arbetar med den finlandssvenska skolbiblioteksutredningen som blir färdig i oktober och Sydkustens ordkonstskola utarbetar material till bokpaket för åk 5 samt åk 7-9 och det andra stadiet under hösten.

Info:

Mikael Gros, projektledare
mikael.gros@sydkusten.fi
tfn: +358 (0)50 377 9664

Kulturarbetardagarna – mötespunkt, smältpunkt och startpunkt

I oktober ordnas ett två dagars seminarium för alla som arbetar med kultur på svenska i Finland. Kulturplanerare Tove Hagström vill bjuda deltagarna på insikter, info och ingångar till nya samarbeten.Läs mera »
14.06.2024 kl. 10:00
Ina Ylitervo, Tanja Nivaro Thomssen, Filippa Belfrage och Emilia Christiansen.

Trygghet, tillit och samarbete bygger goda grunder

Det treåriga projektet för att lyfta småbarnspedagogiken avrundades med ett slutseminarium den 7.6. Under seminariet betonades vikten av målmedvetet arbete för att stötta barn och unga i en tid av stora omvälvningar.Läs mera »
13.06.2024 kl. 09:53