Samarbete i kvarteret Victoria

28.02.2019 kl. 08:18
Nu, ett och ett halvt år efter att kvarteret Victoria i Helsingfors blev klart, börjar vi på allvar se synergier mellan kulturaktörerna.

För ordkonstskolans del innebär det samarbete med andra organisationer som också jobbar med barn och unga.

Victoriakvarteret byggdes med tanke på att det skulle bli Busholmens centrum för konst och kultur. Kvarteret erbjuder boende för yngre, äldre, barnfamiljer, studerande och konstnärer i samma kvarter. Förutom olika boendeformer erbjuder kvarteret svenskspråkig service med både teater, restaurang, kontorsutrymmen och daghem. Teaterkonstskolan DOT och Sydkustens ordkonstskola har båda arbetsutrymmen i Kvarteret Victoria vilket ger ypperliga förutsättningar för samarbete.

Förra veckan, då det var sportlov, höll Sydkustens ordkonstskola två ordkonstlektioner under ”det magiska sportlovslägret” arrangerat av Teaterkonstskolan DOT. Deltagarna på dagslägret fick på olika sätt öva sig på levande uttryck och skapande med hjälp av drama och ordkonst. Programmet innehöll även mellanmål hos Ung Martha – ännu en kulturaktör i kvarteret. Det magiska sportlovslägret var en del av Kulturpaletten, ett flerkonstnärligt samarbete mellan DOT och Sydkustens ordkonstskola.

I Kulturpaletten erbjuds barn och unga i Helsingfors möjlighet att prova på fyra olika konstgrenar under en och samma termin. Piloten görs redan nu under våren 2019. Verkstäderna i de olika konstformerna leds av professionella pedagoger inom drama, musik, ordkonst och rörelse. Den första terminen får eleverna testa på alla fyra konstformer. Processen fortsätter sedan så att eleverna under den påföljande terminen får välja en konstform som de fördjupar sig i. Projektet avslutas med en festival där hela paletten av de olika konstgrenarna bildar ett gemensamt konstverk. Det är tänkt att Kulturpaletten pågår under tre år, 2019-2021 och att projektet får växa med tiden.

Vi hoppas alla på en ännu bredare och kreativ samverkan i fortsättningen, kanske till och med ett gemensamt kafferum i kontorskorridoren!Iréne Poutanen
Planerare
Sydkustens ordkonstskola
irene.poutanen(at)sydkusten.fi | 045-894 4088

Iréne Poutanen