Riksdagsval

11.04.2019 kl. 09:44
På söndagen är det igen dags för folket att säga sitt.

Vi väljer de 200 personer som skall representera oss under de följande fyra åren i landets riksdag. Det gäller alltså att välja rätt.

Inför en ny regeringsperiod är det läge att komma med önskemål om vad som borde stå högt på agendan i det nya regeringsprogrammet. Högst uppe på min önskelista står det med stora bokstäver utbildning. Finlands viktigaste resurs är vår jämlika utbildning. För ett litet land är den resursen ovärderlig. Detta tycks man ha glömt bort under de senaste åren. Vilka följderna på sikt blir av den ekonomiska nedskärningen som genomförts för olika delar av utbildningen är ännu omöjligt att veta. Men ett är säkert och det är att det blir dyrt att reparera i framtiden. Därför hoppas jag att följande regering i sitt regeringsprogram särskilt lyfter upp utbildningen.

Satsningen på de allra yngsta är speciellt viktig eftersom man redan inom småbarnspedagogiken kan utjämna skillnader som har socioekonomiska orsaker. I grundskolan igen är det särskilt viktigt att se till att alla har tillräckliga läskunskaper för att klara sig i vidare studier. För dessa grupper kommer det att behövas satsningar under de kommande åren. Vi kommer därför i vårt arbete på Sydkusten att rikta in oss på stöd till kommunerna genom satsningar på såväl barn inom småbarnspedagogiken som inom grundskolan. Våra läsambassadörer, som snart skall tillsättas, skall under de tre följande åren att jobba med läsfrämjande arbete som i synnerhet vänder sig till barn som ännu inte läser själva och barn som riskerar att förlora sin första läsiver. Genom detta hoppas vi kunna bidra till att ungdomar, oberoende av vilken studieinriktning de väljer efter grundskolan, har en tillräcklig läsförmåga för att klara sig.   

I framtiden kommer det att vara nödvändigt att kunna byta bransch flera gånger under yrkeskarriären. Därför är det beklämmande att den utbildning som har drabbats speciellt hårt av nedskärningar under de senaste åren är yrkesutbildningen. Att förnya och förändra utbildningen för att göra den mera inriktad på arbetslivet är viktigt och nödvändigt, men att samtidigt skära kraftigt i resurserna är inte förnuftigt. Det är kortsiktigt att inte se längre in i framtiden då staten vill spara. Redan nu och framförallt under kommande år behöver vi flexibilitet inom alla utbildningsformer. Därför skall vi se satsning på utbildning som inte bara en god, utan även en oumbärlig investering.

Barn och unga behöver sina försvarare i politiken. Den bästa garanten för en bra start i livet är ett ansvarfullt samhälle som ger en god undervisning till alla. Barn och unga kan inte själva rösta. Därför skall alla som får rösta använda sin rättighet.

Agneta Eriksson
Direktör
agneta.eriksson(at)sydkusten.fi
+358 (0)50 546 9299

Agneta Eriksson