Film och ljud i åboländska museer

22.08.2019 kl. 08:05
Sydkusten har dokumenterat skärgårdshistoria och utvecklat nya sätt att presentera föremål och arbetssätt.

Projektet Skärgårdshistoria med många sinnen avslutas den sista augusti. Målsättningen har varit att lyfta fram Åbolands historia genom att använda moderna presentationsmetoder i museerna. Vi har inom projektet dokumenterat gamla arbetssätt, hantverk, ljud och kunskap som annars hade riskerat att falla i glömska. Vi har ansett det vara viktigt att hitta nya sätt att lyfta fram och presentera kustområdets historia för att nya generationer ska kunna ta del av kulturarvet och gamla traditioner.

Under det ett och halvt år långa projektet har vi producerat ett omfattande material. Det har blivit totalt drygt 40 ca en minuter korta filmer, flera ljudmiljöer och två frågelekar för barn.

Filmerna belyser olika aspekter på livet i skärgården förr och visar helt konkret hur olika föremål har använts. T.ex. kan man nu se hur en kastmaskin användes eller hur man reparerade nät. Via en QR-kod som finns intill föremålen i museerna kan besökaren själv se filmen eller höra ljudet i sin telefon eller surfplatta. QR-koderna fungerar även som hjälpmedel för guiderna, med en pekplatta kan de nu visa gruppen hur föremålet används eller låter.

Inom projektet har vi  även samlat in många olika ljud och berättelser som har en koppling till livet i skärgården förr. Pargas industrimuseum har fått en ljudmiljö där man hör hur det lät i gruvområdet i början av 1900-talet. I museet finns nu även en knapp man kan trycka på för att höra varningssignalen för sprängning.

Houtskärs skärgårdsmuseum fick en ljudmiljö där man kan höra ljudet av en gammal motorbåt. När man trycker på en knapp i museet får man höra en båt komma och sedan åka vidare. Pargas hembygdsmuseum, Sagalunds museum och Dalsbruks bruksmuseum har fått ljudmiljöer till sina skomakarstugor och när man står bredvid miniatyrmodellen över masugnsområdet i Dalsbruks bruksmuseum kan man nu höra hur det skulle ha låtit om man stod där i början av 1900-talet. Till Skärgårdscentret i Korpoström har v i gjort ett s.k. ljudbibliotek med gamla skärgårdsljud. Bland annat finns där ljud av skärgårdsfåglar och berättelser om hur vårfågeljakt gick till. Som en del av de nya ljudmiljöerna kan man också höra gamla nyhetssändningar från radioapparater i några av museerna.

Allt material som har producerats inom projektet har nu en första sommar bakom sig, och responsen från museibesökarna har varit positiv. Materialet som har producerats har uppskattats och tekniken har upplevts som lätt att använda. Filmerna och ljuden finns tillgängliga på webbplatsen historiarum.fi, vilket även innebär att materialet nu också finns tillgängligt när museerna inte är öppna.

I projektets regi har också ordnats gemensamma träffar för idéutbyte och diskussion om samarbete och synlighet. I början av maj 2018 åkte en grupp museianställda och hembygdsföreningsaktiva på en studieresa till Uppsala och i oktober 2018 arrangerades en resa till Stockholm. Resorna gjordes både i fortbildningssyfte och som planeringsresor. Grupperna besökte museer som använder sig av innovativa och intressanta tekniska lösningar som stimulerar besökarnas sinnen på olika sätt. Dessa besök har lett till många nya, goda idéer om hur verksamhet i Åboland kan utvecklas.

Projektet har bidragit till att synligheten för hela områdets museer har ökat, bl.a. genom gemensamma broschyrer och gemensamt grafiskt material som har utvecklats. Genom projektet har vi kunnat stöda museerna i deras viktiga arbete att dokumentera och bevara tidigare livsvillkor och levnadssätt i skärgården och att förmedla lokalhistoria till lokalbefolkning och till besökare. Enligt museernas statistik besöktes de åboländska museerna av ca 15.000 personer under sommaren 2018. Det innebär att väldigt många kommer att ha tillgång till och glädje av det producerade materialet under många år framöver.

 

Marina Saanila
Projektledare
marina.saanila(at)sydkusten.fi
+358 (0)40 596 9911

 

 

Marina Saanila